Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2019 – Archiv prezentací

Konference Dietní výživa 2019

Abstrakty přednášek ke stažení v pdf.

Prezentace Vám budou poskytnuty na vyžádání na e-mailu info@vyzivaspol.cz po předchozím souhlasu přednášejícího. Děkujeme za pochopení.


MUDr. P. Tláskal, CSc.
Výživa a osteoporóza – úvod do problematiky (prezentace), Výživa a osteoporóza (prezentace). SPV, FN Motol

MUDr. Franěk Tomáš
Laboratorní markery při diagnóze osteoporózy. FN Motol

MUDr. Hanychová Barbora
Denzitometrie z pohledu radiologa. Diagnostické centrum Praha

MUDr. Čepová Jana, Ph.D., MBA
Využití vitaminu D a K v léčbě osteoporózy. FN Motol

MUDr. Hyšpler Radomír, Ph.D.
Oxidativní stres a antioxidanty z diety. LF UK Hradec Králové

Prim. MUDr. Jurašková Božena, Ph.D.
Antioxidační kapacita a její význam ve stáří. Fakultní nemocnice Hradec Králové

Prof. Ing. Dostálová Jana., CSc.
Zhodnocení superpotravin z pohledu současných znalostí vědy o výživě a potravinách (Jsou superpotraviny opravdu super?). VŠCHT

Doc. Ing. Horna Aleš, CSc.
Sledování antioxidačních látek v jablkách, třešních a drobném ovoci při různých podmínkách skladování. Radanal s.r.o.

Prof. Ing. Demnerová Kateřina CSc., Ing. Zdeňková Kamila Ph.D., Ing. Lencová Simona
Bojíte se genů? Fakta a mýty o GMO. VŠCHT, Biotrin

Hawk Victoria, MPH, RD, SSg, CDE, Ph.D.
An Overview of Dietetics Education and Practice in the USA. The University of North Carolina at Greensboro Greensboro, North Carolina, USA

MUDr. Navrátilová Miroslava PH.D.
Ortorexie. FN Brno a LF Masarykova univerzita

Ing. Střítecká Hana Ph.D.
Kvalifikační standard pro výživové poradce v Národní soustavě kvalifikací. Aliance výživových poradců

MUDr. Szabó Marcela
Současný pohled na správnou výživu diabetika. Diabetologická ambulance Poliklinika Barrandov, Praha 5

Bc. Fatková Romana, Dis.
Edukace diabetické diety, základní pravidla. Oddělení klinické dietologie FN Plzeň. FN Plzeň

Šimáčková Františka
Nejčastější mýty a omyly ve výživě diabetiků v praxi. Interní a diabetologická ambulance, Jílové u Prahy

Ing. Mgr. Chrpová Diana, Ph.D.
Náhradní sladidla. VOŠZ a SZŠ 5. května a VŠCHT Praha

MUDr. Pálová Sabina
Low carb versus diabetická dieta u diabetika. FN Motol

PhDr. Málková Iva
Psychologický přístup k terapii diabetiků s kily navíc. STOB

Mgr. Divoká Jana
Psychoterapeutický přístup k výživě dětského i dospělého pacienta. Poradenské a terapeutické centrum Respekton, Praha

Mgr. Krobot Martin, Bc. Spáčilová Veronika
Role nutričního terapeuta při terapii potravinových alergií. LF MU, Brno

Bc. Lucie Nárožná, DiS., Mgr. Martin Krobot
Nutriční terapie v kardiovaskulární rehabilitaci při ischemické chorobě srdeční. LF MU, Brno

Mgr. Ing. Vágnerová Tereza, Mgr Klímová Eliška
Vývoj standardu nutriční terapie v péči o geriatrické pacienty. ČANT

Mgr. Tomešová Jitka, Dis.
Ze soukromé do státní –odlišnost nutriční péče v soukromém a státním sektoru. Nutriční ambulance FitBee

Mgr. Kavková Blanka
Zdravotně sociální pomezí léčebné péče. Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mgr. Baliková Marieta, Bc. Krajíčková Květa
Současná problematika nutriční péče v domovech pro seniory. FN Motol, SNT ČAS

Bc. Barešová Hana
Identifikace klíčových a problematických bodů nutriční (nemocniční?) péče. FN Hradec Králové

Mgr. Kohutová Marie
Průzkum stravování 2018. FN Olomouc, SNT ČAS

Bc. Věra Andrášková
Strava podávaná v nemocnici z pohledu stravovacího provozu a kliniky. Masarykův onkologický ústav Brno, SNT ČAS

Ing. Drobiličová Andrea
Projekt zvyšování kvality nemocniční stravy ve FN Olomouc. FN Olomouc