Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2019 – Archiv prezentací

Seminář ke Světovému dni výživy 2019

Výživa a civilizační choroby v ČR
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. (3. LF UK, SPV)

Vzdělávací program Informačního centra bezpečnosti potravin „Výživa ve výchově ke zdraví“
Abstrakt
Jitka Götzová (MZe ČR)

Průmyslově zpracované potraviny – pozitiva a negativa
Abstrakt
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT, SPV)

Vliv logistiky na kvalitu a výživovou hodnotu potravin
Abstrakt
Doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (VŠCHT)

Kvalita potravin a společenská odpovědnost z pohledu obchodníků
Abstrakt
Ing. Radek Sazama (SOCR)

Ochrana spotřebitelů při výběru potravin
Abstrakt
Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. (VŠCHT)

Využití zemědělské půdy k nepotravinářským účelům
Abstrakt
Ing. Jan Weger, Ph.D. (VÚKOZ)

Podpora zemědělské biodiverzity v ČR
Abstrakt
Mgr. Iva Křížková, Ph.D. (MZe ČR)