Kongresy a konference

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2015

Společnost pro výživu každoročně pořádá akce zaměřené na problematiku stravování a výživy. Akce, které se budou konat v letošním roce, najdete v Kalendáři akcí.

Proběhlé semináře najdete v archivu.

SPV vám dále přináší informace o akcích s tematikou výživy pořádaných dalšími organizacemi v ČR i v zahraničí. Proběhlé akce najdete v archivu.