Výživa doma a ve světě

Ministerstvo Zemědělství
V roce 2018 je tato rubrika financována za podpory grantu Ministerstva zemědělství „V roce 2018 je tato rubrika financována za podpory grantu Ministerstva zemědělství Vzdělávání odborné a laické veřejnosti v oblasti výživy a veřejného zdraví“.


Společnost pro výživu přináší informace z oblasti výživy a stravování doma i ve světě. Vedle původních prací vycházejících z výzkumných úkolů, zpřístupněných populární formou, přináší přehledné články a také krátké zprávy z dané problematiky ze zahraničních časopisů celého světa.