Výživa doma a ve světě

Společnost pro výživu přináší informace z oblasti výživy a stravování doma i ve světě. Vedle původních prací vycházejících z výzkumných úkolů, zpřístupněných populární formou, přináší přehledné články a také krátké zprávy z dané problematiky ze zahraničních časopisů celého světa.

Ministerstvo ZemědělstvíV roce 2017 je rubrika Ze zahraniční literatury financována za podpory grantu Ministerstva zemědělství ,,Vzdělání a osvěta v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, výživy a veřejného zdraví prostřednictvím moderního komunikačního média“.