Členství

On-line přihláška k individuálnímu členství

 

Členství je individuální i kolektivní.

Podmínky individuálního členství

Individuálním členem se může stát na základě písemné přihlášky osoba starší 15 let za podmínky, že souhlasí se stanovami a etickým kodexem SPV. Členství vzniká zaplacením stanoveného členského příspěvku za běžný rok a schválením správní radou.

Individuální roční členský příspěvek na rok je 690,- Kč.

Výhody individuálního členství:

  • právo podílet se na činnosti i rozhodování ve SPV
  • Snadný přístup k informacím a trendům z oblasti lidské výživy
  • Konference a semináře: vložné za zvýhodněnou cenu pro členy minus 25 % z běžného vložného
  • Časopis: celoroční výtisky časopisu ZDARMA (6 ks)

Prodloužení individuálního členství v SPV

Stávající členové SPV si mohou prodloužit členství na 2023 on-line v našem e-shopu.

Podmínky kolektivního členství

Kolektivním členem se na základě písemné či on-line přihlášky může stát společnost, pracovní nebo jiný kolektiv, instituce, popř. jiná fyzická nebo právnická osoba, a to i ze zahraničí, za podmínek, že souhlasí se stanovami a etickým kodexem SPV, bude v souladu v nimi působit, ustanoví zplnomocněného zástupce, který je jménem kolektivního člena oprávněn jednat s SPV v plném rozsahu a přijetí kolektivního člena schválí správní rada SPV. Členství vzniká zaplacením stanoveného členského příspěvku za běžný rok a schválením správní radou.

Kolektivní roční členský příspěvek na rok je pro neziskové organizace 5000,- Kč, pro ziskové organizace 15 000,- Kč.

Výhody kolektivního členství:

  • právo podílet se na činnosti i rozhodování ve SPV
  • Snadný přístup k informacím a trendům z oblasti lidské výživy
  • Konference a semináře: 25 % sleva pro vystavovatele za stánek a firemní prezentaci, pro 3 osoby vložné za zvýhodněnou cenu pro členy
  • Časopis: 3 ks časopisu zdarma od každého čísla
  • Inzerce v časopisu a publikacích SPV: sleva 20 % z běžného ceníku

Individuální a kolektivní členové mají právo podílet se na činnosti i rozhodování ve SPV, nejdůležitější je ale jejich aktivní působení při zlepšování správné výživy v rodině i ve společnosti.

SPV nabízí zejména odborníkům uplatnění jejich znalostí i zkušeností v širokém měřítku na pravidelných seminářích a konferencích, při publikační činnosti nebo v odborných skupinách (vědecké radě) řešících konkrétní úkoly. Vítá ale i členy, kteří získané poznatky uplatňují ve svém zaměstnání nebo při podnikání tím, že příznivě ovlivňují stravování dětí i dospělých nebo ve výrobě či obchodu přispívají ke zlepšování správné výživy obyvatel.

V případě porušení stanov či etického kodexu, členství po prověření situace kontrolní komisí z rozhodnutí správní rady zaniká.

 

On-line přihláška k individuálnímu členství

V případě přihlášky ke kolektivnímu členství, napište na info@vyzivaspol.cz nebo se ozvěte telefonicky na tel. č.: 267 311 280 k následnému projednání Vaší žádosti.