Členství

On-line přihláška

Členství je individuální i kolektivní.

Individuálním členem se může stát na základě písemné přihlášky osoba starší 15 let za podmínky, že souhlasí se stanovami a etickým kodexem SPV. Členství vzniká zaplacením stanoveného členského příspěvku za běžný rok.

Kolektivním členem se na základě písemné či on-line přihlášky může stát společnost, pracovní nebo jiný kolektiv, instituce, popř. jiná fyzická nebo právnická osoba, a to i ze zahraničí, za podmínek, že souhlasí se stanovami SPV, bude v souladu v nimi působit ,ustanoví zplnomocněného zástupce, který je jménem kolektivního člena oprávněn jednat s SPV v plném rozsahu a přijetí kolektivního člena schválí správní rada SPV.

Každý člen dostává časopis Výživa a potraviny zdarma a některé další publikace za zvýhodněnou cenu. Rovněž je informován o všech akcích SPV i spolupracujících institucí.

Členové mají právo podílet se na činnosti i rozhodování ve SPV, nejdůležitější je ale jejich aktivní působení při zlepšování správné výživy v rodině i ve společnosti.

SPV nabízí zejména odborníkům uplatnění jejich znalostí i zkušeností v širokém měřítku na pravidelných seminářích a konferencích, při publikační činnosti nebo v expertních skupinách řešících konkrétní úkoly. Vítá ale i členy, kteří získané poznatky uplatňují ve svém zaměstnání nebo při podnikání tím, že příznivě ovlivňují stravování dětí i dospělých nebo ve výrobě či obchodu přispívají ke zlepšování správné výživy obyvatel.

Individuální roční členský příspěvek na rok je 490,- Kč.

On-line přihláška

Přihláška do SPV k vytištění zde.