Členství

Členství je individuální i kolektivní.

Individuálním členem se může stát na základě písemné přihlášky osoba starší 15 let za podmínky, že souhlasí se stanovami a etickým kodexem SPV. Členství vzniká zaplacením stanoveného členského příspěvku za běžný rok.

Kolektivním členem se může stát na základě písemné přihlášky společnost, pracovní nebo jiný kolektiv, instituce, popř. jiná fyzická nebo právnická osoba, a to i ze zahraničí za podmínek, že – souhlasí a bude působit v souladu se stanovami SPV – ustanoví zplnomocněného zástupce pro spolupráci se SPV, který je jménem kolektivního člena oprávněn jednat v plném rozsahu – přijetí schválí správní rada SPV.

Každý člen dostává časopis Výživa a potraviny zdarma a některé další publikace za zvýhodněnou cenu. Rovněž je informován o všech akcích SPV i spolupracujících institucí.

Členové mají právo podílet se na činnosti i rozhodování ve SPV, nejdůležitější je ale jejich aktivní působení při zlepšování správné výživy v rodině i ve společnosti.

SPV nabízí zejména odborníkům uplatnění jejich znalostí i zkušeností v širokém měřítku na pravidelných seminářích a konferencích, při publikační činnosti nebo v expertních skupinách řešících konkrétní úkoly. Vítá ale i členy, kteří získané poznatky uplatňují ve svém zaměstnání nebo při podnikání tím, že příznivě ovlivňují stravování dětí i dospělých nebo ve výrobě či obchodu přispívají ke zlepšování správné výživy obyvatel.

Individuální roční členský příspěvek na rok je 490,- Kč.

Podrobné informace poskytne sekretariát Společnosti na výše uvedené adrese, po zaslání přihlášky obdrží člen složenku na zaplacení členského příspěvku.

Přihláška do SPV zde.