Inzerce 2018

Časopis Společnosti pro výživu Výživa a potraviny se stálou přílohou Zpravodaj školního stravování vychází jako dvouměsíčník vždy cca 10. dne v lichém měsíci roku.

Náklad  v průměru 4100  kusů, 95 % roční předplatné

VYDAVATEL:
výživaservis s.r.o., IČ: 270 75 061
Slezská 32, 120 00 Praha 2

E-mail: info@vyzivaspol.cz redakce i inzerce

Tel. kontakt na redakci:
J. Janoušek, 773 535 838

Kontakty na inzerci:
J. Šusta – 602 304 516, jan.susta@centrum.cz
M. Suková – 777 754 795, miroslava-sukova@seznam.cz
D. Marková – 603 433 320, dimark@email.cz

 

Technické parametry časopisu

Velikost časopisu šířka 210 mm x výška 295 mm
Způsob tisku plnobarevný ofset
Periodicita 6 čísel ročně
Počet stran 48 a více
Rozlišení 300-400 DPI
Podklady pro inzerci na CD nosičích s barevným nátiskem (nemusí být chromalin)
formát PDF

 

Harmonogram pro inzerci

podklady na adresu Vydavatele: Slezská 32, 120 00 Praha 2

ČÍSLO OBJEDNÁVKA PODKLADY VKLADY EXPEDICE
1 4.12.2017 3.1. 19.1. 24.1.
2 7.2. 28.2. 16.3. 21.3.
3 4.4. 25.4. 11.5. 16.5.
4 18.7. 8.8. 24.8. 29.8.
5 5.9. 26.9. 12.10. 17.10.
6 24.10. 14.11. 30.11. 5.12.
1/2019 28.11. 2.1.2019 18.1.2019 23.1.2019

Oznámení vkladu týden předem!