Inzerce 2017

Časopis Společnosti pro výživu Výživa a potraviny se stálou přílohou Zpravodaj školního stravování vychází jako dvouměsíčník vždy cca 10. dne v lichém měsíci roku.

Náklad  v průměru 4100  kusů, 95 % roční předplatné

VYDAVATEL:
výživaservis s.r.o., IČ: 270 75 061
Slezská 32, 120 00 Praha 2

E-mail: vyziva.spv@volny.cz redakce i inzerce

Tel. kontakt na redakci:
J. Janoušek, 773 535 838

Kontakty na inzerci:
J. Šusta – 602 304 516, jan.susta@centrum.cz
M. Suková – 777 754 795, miroslava-sukova@seznam.cz
D. Marková – 603 433 320, dimark@email.cz

J. Křížová – 267 311 280, vyziva.spv@volny.cz

 

Technické parametry časopisu

Velikost časopisu šířka 210 mm x výška 295 mm
Způsob tisku plnobarevný ofset
Periodicita 6 čísel ročně
Počet stran 48 a více
Rozlišení 300-400 DPI
Podklady pro inzerci na CD nosičích s barevným nátiskem (nemusí být chromalin)
formát PDF

 

Harmonogram pro inzerci

podklady na adresu Vydavatele: Slezská 32, 120 00 Praha 2

ČÍSLO OBJEDNÁVKA PODKLADY VKLADY EXPEDICE
1 16.11.2016 13.12.2016 13.1.2017 18.1.2017
2 8.2.2017 1.3.2017 17.3.2017 22.3.2017
3 5.4. 26.4. 12.5. 17.5.
4 19.7. 9.8. 25.8. 30.8.
5 6.9. 29.9. 13.10. 18.10.
6 25.10. 15.11. 1.12. 6.12.
1/2018 29.11. 3.1. 19.1. 24.1.2018

Oznámení vkladu předem!