Inzerce 2019

Časopis Společnosti pro výživu Výživa a potraviny se stálou přílohou Zpravodaj školního a dietní stravování vychází jako dvouměsíčník vždy cca 10. dne v lichém měsíci roku.

Náklad  v průměru 4100  kusů, 95 % roční předplatné

VYDAVATEL:
výživaservis s.r.o., IČ: 270 75 061
Slezská 32, 120 00 Praha 2

E-mail: info@vyzivaspol.cz redakce i inzerce

Tel. kontakt na redakci:
J. Janoušek, 773 535 838

Kontakty na inzerci:
J. Šusta – 602 304 516, jan.susta@centrum.cz
K.Toušková – 605 222 382, kamila.touskova@vyzivaspol.cz

 

Technické parametry časopisu

Velikost časopisu šířka 210 mm x výška 295 mm
Způsob tisku plnobarevný ofset
Periodicita 6 čísel ročně
Počet stran 48 a více
Rozlišení 300-400 DPI
Podklady pro inzerci na CD nosičích s barevným nátiskem (nemusí být chromalin)
formát PDF

 

Harmonogram pro inzerci

podklady dle harmonogramu na adresu Vydavatele: Slezská 32, 120 00 Praha 2

ČÍSLO OBJEDNÁVKA PODKLADY VKLADY EXPEDICE
1 28.11.2018 2.1. 18.1. 23.1.
2 6.2. 27.2. 15.3. 20.3.
3 3.4. 24.4. 10.5. 15.5.
4 17.7. 7.8. 23.8. 28.8.
5 4.9. 25.9. 11.10. 16.10.
6 23.10. 13.11. 29.11. 4.12.
1/2020 27.11. 2.1.2020 17.1.2020 22.1.2020

Oznámení vkladu týden předem!