E-publikace

Referenční hodnoty pro příjem živin (DACH) 2019

Referenční hodnoty pro příjem živin DACH

Společnost pro výživu vydala aktualizované 2. vydání publikace Referenční hodnoty pro příjem živin (DACH). Publikace je dostupná pouze v elektronické podobě.

  • Počet stran: 269
  • Formát: PDF
  • Cena: 390 Kč
  • Platba: bankovním převodem nebo platební kartou

 

Koupit publikaci

 

Publikace je určena pro odborníky ve zdravotnictví, potravinářství, zemědělství, školství a všech dalších oborů zabývajících se problematikou výživy člověka.

Po mnoha konzultacích s předními nutričními odborníky se Společnost pro výživu rozhodla, že je nutné předložit veřejnosti i odborníkům nové referenční hodnoty příjmu energie a živin tak, aby tato doporučení odpovídala současným vědeckým poznatkům o výživě, způsobu a podmínkách života naší populace. Bylo rozhodnuto převzít referenční dávky společností pro výživu zemí, označované také jako dávky DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko). Doporučení DACH jsou výsledkem řady odborných vědeckých studií a můžeme je tak považovat za průkazné.

Cílem publikace jsou především informace o potřebách výživy organismu k udržení, podpoře a posílení zdraví a kvality života. Podle WHO a FAO tyto doporučené dávky živin umožňují zajistit u naprosté většiny zdravých osob průběh metabolických procesů pro potřeby organismu a jeho fyzických a psychických funkcí.

Kniha není pouze tabulkovým výčtem referenčních hodnot. Jsou zde velice dobře zpracovány oblasti výživy člověka, ke kterým se referenční hodnoty vztahují.

 

Předmluva ke 2. vydání „Referenční hodnoty pro příjem živin“

Referenční hodnoty pro příjem živin vydávají společně Společnosti pro výživu v Německu (DGE), Rakousku (ÖGE) a Švýcarsku (SGE). Krátké označení D-A-CH-Referenzwerte se přizpůsobuje mezinárodním běžným označením pro Německo (D), Rakousko (A) a Švýcarsko (CH). Pro pravidelnou aktualizaci Vám nabízíme automatickou informaci E-mailem. Tento servis můžete využít po registraci na http://referenzwerte.umschau-verlag.de

2. vydání 1. výtisk obsahuje vedle redakčních oprav přepracované hodnoty pro příjem energie, thiaminu, riboflavinu, niacinu, vitaminu C a selenu. Kapitoly o energii a o těchto pěti živinách, stejně jako kapitoly o vitaminu D, vápníku a folátu z r. 2012 a 2013 byly nově strukturovány a obsah přepracován. Podklady pro vypracování Referenčních hodnot byly překontrolovány a ev. pozměněny.

Členění 1. díl: Výživové aspekty živin, 2. díl: Preventivní aspekty živin a látek obsažených v potravinách ve 2. vydání odpadají a byly v přepracovaném vydání zahrnuty v příslušných kapitolách o jednotlivých živinách.

Obsah


KLÍČÍM, KLÍČÍŠ, KLÍČÍME, aneb vaříme z naklíčených luštěnin

KLÍČÍM, KLÍČÍŠ, KLÍČÍME, aneb vaříme z naklíčených luštěninReceptury pokrmů z klíčených luštěnin jsou vhodné pro předškolní a školní děti s cílem seznámit je s pokrmy z klíčených luštěnin nejprve doma. Vhodné pro školky, školy, dětské skupiny a domácnosti. Výhodou klíčení luštěnin je odstranění nadýmání po konzumaci. Klíčené luštěniny dodává pro větší odběratele řada firem, například Beskyd Fryčovice (www.beskyd.cz), Happyeat spol. s r.o. (https://www.happyeat.com/) a Makro (https://sortiment.makro.cz/cs/).

  • Vydal: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., ISBN 978-80-86909-99-8, 1. vydání, Praha 2019
  • Autorský kolektiv: Pečenková N., Šlajchová S., Novotná P., Dostálová J., Houška M.
  • Počet stran: 59
  • Formát: PDF
  • Cena: 99 Kč
  • Platba: bankovním převodem nebo platební kartou.

 

Koupit publikaci

 

Ukázka receptu:

recept