Archiv akcí SPV

Seminář ke Světovému dni výživy 2019

Seminář ke Světovému dni výživy 2019

Podtitul: Ve zdravém těle zdravý duch aneb jak jíst udržitelně
Datum: 17. 10. 2019 (registrace 9:00 – 9:30)
Místo: MZe ČR (Těšnov 17, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400

Pořadatel:
Ministerstvo zemědělství ČR
ve spolupráci se
Společností pro výživu, z.s.
a za podpory
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Moderátoři:
Ing. Michal Kulík (MZe), Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT Praha, SPV)

Účast na semináři a občerstvení jsou ZDARMA. Z kapacitních důvodů je nutná předchozí registrace ZDE (nejpozději do 10. 10. 2019), případně na e-mailu info@vyzivaspol.cz.
Více podrobností naleznete na webových stránkách MZe www.eagri.cz.

Kapacita je naplněna a přihlásit se již není možné.

On-line přihláška

V rámci semináře budou prezentována aktuální globální i lokální témata, která ilustrují současné problémy produkce potravin a výživy ve vztahu ke zdraví člověka a planety:

Program:

9:30 – 9:35
Zahájení
Ing. Jiří Šír (náměstek ministra MZe ČR)

9:35 – 9:55
Výživa a civilizační choroby v ČR
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. (3. LF UK, SPV)

9:55 – 10:15
Vzdělávací program Informačního centra bezpečnosti potravin „Výživa ve výchově ke zdraví“
Jitka Götzová (MZe ČR)

10:15 – 10:35
Průmyslově zpracované potraviny – pozitiva a negativa
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT, SPV)

10:35 – 10:55
Vliv logistiky na kvalitu a výživovou hodnotu potravin
Doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (VŠCHT)

10:55 – 11:20
Přestávka na občerstvení

11:20 – 11:40
Kvalita potravin a společenská odpovědnost z pohledu obchodníků
Ing. Radek Sazama (SOCR)

11:40 – 12:00
Ochrana spotřebitelů při výběru potravin
Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. (VŠCHT)

12:00 – 12:20
Využití zemědělské půdy k nepotravinářským účelům
Ing. Jan Weger, Ph.D. (VÚKOZ)

12:20 – 12:40
Podpora zemědělské biodiverzity v ČR
Mgr. Iva Křížková, Ph.D. (MZe ČR)

12:40 – 13:00
Závěr, diskuse
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT Praha, SPV)

Program ke stažení
Archiv prezentací
 
Seminář ke Světovému dni výživy