Aktuality

Časopis Výživa a potraviny č. 1/2021


Vyšlo č. 1 časopisu Výživa a potraviny, seznamte se s jeho obsahem.
Časopis můžete také koupit jako e-časopis (PDF) v našem e-shopu.
Nově si můžete objednat e-časopis Výživa a potraviny formou ročního předplatného za 594 Kč (6 čísel).

Nové video z konference Výživa ve 21.století

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
Podívejte se na další video z konference Výživa 21. století: Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (Akademie věd České republiky) a jeho přednáška „Je možné zajistit udržitelnou produkci zdraví prospěšných potravin?

Zdravá třináctka pro dospělé

Zdravá třináctka
Kolektiv autorů vytvořil inovovanou verzi Výživových doporučení pro obyvatelstvo.
Přečtěte si 1. část – pro dospělé.
Preambule ZDRAVÉ 13: Nejsou nezdravé potraviny, ale nezdravá jsou jejich množství.

Věděli jste, že Společnost pro výživu je oprávněna jako jedna z mála nezávislých odborných společností vydávat doporučení k potravinářským výrobkům? odkaz

Bílkoviny a dosažení ideální váhy

Další článek ze série Současný pohled na význam bílkovin ve zdravé výživě se zaměřuje na oblast hubnutí.
Jaký je význam bílkovin pro dosažení ideální váhy, proč zrovna bílkoviny pomáhají zhubnout a mnoho dalších informací najdete v článku Bílkoviny a dosažení ideální váhy od MUDr. Václavy Kunové.

odkaz

Přečtěte si

Ministersvo zemědělství
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MZe č. 46/2018 „Vzdělávání odborné a laické veřejnosti v oblasti výživy a veřejného zdraví“.

Získané granty