Vyživová doporučení

Zdravá třináctka – stručná výživová doporučení pro obyvatelstvo

Výživová doporučení jsou určena pro zdravé osoby a slouží k prevenci civilizačních chorob, na které se správná výživa významně podílí.

Zdravá třináctka – stručná výživová doporučení pro obyvatelstvo – leták ke stažení

Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky

(Výživová doporučení jsou určena pro dospělý a dětský věk)

Ve většině průmyslově vyspělých zemích jsou již po desetiletí vydávána výživová doporučení pro obyvatelstvo, která jsou průběžně inovována.

Metodika výpočtu spotřebního koše

Metodika výpočtu spotřebního koše pro školní jídelny a přepočítávací koeficienty pro některé druhy potravin.

Užitečná příručka – Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách

Víte, jaké jsou základní, bezpodmínečné hygienické požadavky, které musí splňovat poskytovatel stravovací služby, co se rozumí správnou výrobní a hygienickou praxí a jak se vypořádat se systémem kritických bodů? Na tyto otázky Vám odpoví příručka Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách.