Časopis Výživa a potraviny


Jak získat časopis?


Od ročníku 2018 můžete jednotlivá čísla koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH. Platba probíhá bankovním převodem nebo platební kartou.
Nově si můžete koupit roční předplatné elektronického časopisu na rok 2021.

Schází Vám některé ze starších čísel časopisu Výživa a potraviny? Nebo Vás jen zajímá některé z témat v minulých číslech?
Můžete koupit jednotlivá čísla časopisu v tištěné podobě od roku 2018 a starší. Časopisy roku 2016 a 2017 jsou dokonce za zvýhodněnou cenu 49 Kč.

Koupit časopis


Časopis Výživa a potraviny vydává Společnost pro výživu od svého vzniku. Časopis začal vycházet v roce 1945 pod názvem Výživa lidu, později (po r. 1989) byl název změněn na současný – Výživa a potraviny.

Časopis vychází jako dvouměsíčník, rozsah jednoho čísla je 32 stran, tedy celkem 196 stran ročně. Pravidelnou přílohou je Zpravodaj školního a dietního stravování v rozsahu 16 stran.

Časopis je určen široké veřejnosti, která se zajímá o lidskou výživu, tedy poučeným laikům, ale také odborníkům z příbuzných oblastí. V časopise je ročně publikováno kolem 60–70 původních sdělení. Kromě dalších krátkých zpráv, jubileích, zprávách o konferencích a seminářích, zprávách o nových knihách z oblasti výživy. Časopis je určen jednak členům Společnosti pro výživu, jednak těm, kteří se chtějí poučit a pobavit o tom, jak se stravovat, jak se vyrábějí potraviny, co obsahují, na co si dát při spotřebě potravin, jejich přípravě a konsumu pozor.

Časopis informuje i o zahraničních kulinárních specialitách, o směrech výživy, o inovaci potravinářských výrobků. Je také zaměřen na publikování dat o spotřebě potravin, preferencích spotřebitelů při výběru potravin a změnách v této oblasti. Značná pozornost je věnována fysiologii výživy. Čtenáři mají možnost se informovat o přednostech i nedostatcích různých diet, o netradičních plodinách, které mohou obohatit jejich jídelníček, ale také o mýtech, které spotřebu potravin často doprovázejí.

Autoři článků se rekrutují z vědecké fronty, a to z oblasti fysiologů a hygieniků výživy, potravinářských inženýrů, pěstitelů, veterinárních lékařů, nutričních ekonomů, ale i z praxe společného stravování a dietních sester.

Více informací o zaměření časopisu naleznete v pokynech pro autory.


Staňte se  autorem

články do časopisu

Recenzovaný časopis Výživa a potraviny nabízí možnost uveřejnění článků zaměřených na výživová, potravinářská a další témata.
Časopis přijímá originální a přehledové práce. Dále je možno publikovat práce populárně naučné či krátká sdělení.
Neváhejte a podělte se o své výsledky s širokým okruhem čtenářů z praxe i akademického prostředí.

Do časopisu můžete zdarma nahlédnout přes odkaz https://form.simpleshop.cz/5MwV/buy/a zadáním slevového kódu OCHUTNAVKA.

Více informací pro autory na https://www.vyzivaspol.cz/casopis-vyziva-a-potraviny/pokyny-pro-autory/.

Autoři uveřejněných příspěvků získávají roční předplatné zdarma.