Časopis Výživa a potraviny


Jak získat časopis?


Od ročníku 2018 můžete jednotlivá čísla koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH. Platba probíhá bankovním převodem nebo platební kartou.

Schází Vám některé ze starších čísel časopisu Výživa a potraviny? Nebo Vás jen zajímá některé z témat v minulých číslech?
Můžete koupit jednotlivá čísla časopisu v tištěné podobě od roku 2018 a starší. Časopisy roku 2016 a 2017 jsou dokonce za zvýhodněnou cenu 49 Kč.

Koupit časopis


Časopis Výživa a potraviny vydává Společnost pro výživu od svého vzniku. Časopis začal vycházet v roce 1945 pod názvem Výživa lidu, později (po r. 1989) byl název změněn na současný – Výživa a potraviny.

Časopis vychází jako dvouměsíčník, rozsah jednoho čísla je 32 stran, tedy celkem 196 stran ročně. Pravidelnou přílohou je Zpravodaj školního a dietního stravování v rozsahu 16 stran.

Časopis je určen široké veřejnosti, která se zajímá o lidskou výživu, tedy poučeným laikům, ale také odborníkům z příbuzných oblastí. V časopise je ročně publikováno kolem 60–70 původních sdělení. Kromě dalších krátkých zpráv, jubileích, zprávách o konferencích a seminářích, zprávách o nových knihách z oblasti výživy. Časopis je určen jednak členům Společnosti pro výživu, jednak těm, kteří se chtějí poučit a pobavit o tom, jak se stravovat, jak se vyrábějí potraviny, co obsahují, na co si dát při spotřebě potravin, jejich přípravě a konsumu pozor.

Časopis informuje i o zahraničních kulinárních specialitách, o směrech výživy, o inovaci potravinářských výrobků. Je také zaměřen na publikování dat o spotřebě potravin, preferencích spotřebitelů při výběru potravin a změnách v této oblasti. Značná pozornost je věnována fysiologii výživy. Čtenáři mají možnost se informovat o přednostech i nedostatcích různých diet, o netradičních plodinách, které mohou obohatit jejich jídelníček, ale také o mýtech, které spotřebu potravin často doprovázejí.

Autoři článků se rekrutují z vědecké fronty, a to z oblasti fysiologů a hygieniků výživy, potravinářských inženýrů, pěstitelů, veterinárních lékařů, nutričních ekonomů, ale i z praxe společného stravování a dietních sester.

Více informací o zaměření časopisu naleznete v pokynech pro autory.


Staňte se  autorem

Časopis Výživa a potraviny

Recenzovaný časopis Výživa a potraviny nabízí možnost uveřejnění článků zaměřených na výživová, potravinářská a další témata.
Časopis přijímá originální a přehledové práce. Dále je možno publikovat práce populárně naučné či krátká sdělení.
Neváhejte a podělte se o své výsledky s širokým okruhem čtenářů z praxe i akademického prostředí.

Do časopisu můžete zdarma nahlédnout přes odkaz https://form.simpleshop.cz/5MwV/buy/a zadáním slevového kódu OCHUTNAVKA.

Více informací pro autory na https://www.vyzivaspol.cz/casopis-vyziva-a-potraviny/pokyny-pro-autory/.

Autoři uveřejněných příspěvků získávají roční předplatné zdarma.