Školní stravování

Užitečné příručky

Rádce školní jídelny 1 – Nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši (Státní zdravotní ústav, Praha, 2015) Rádce školní jídelny 2 – Objektivní vedení spotřebního koše (Státní zdravotní ústav Praha, 2015) Užitečná příručka – Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Víte, jaké jsou základní, bezpodmínečné hygienické požadavky, které musí splňovat poskytovatel stravovací …

Školní stravování

Právní předpisy

Dne 20. září 2016 vstupuje v platnost Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Bližší informace a plné znění jsou k dispozici např. na stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pamlskova-zacne-platit-20-zari-2016). Výčet právních předpisů vztahujících se k problematice školního stravování Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ve …

Školní stravování

Historie školního stravování

Vznik školních jídelen hledejme v období před sedmdesáti lety. V této poválečné době se společnost potýkala s výrazným nedostatkem potravin, kterým trpěli nejen dospělí, ale zejména mladá generace. Snaha o ukončení strádání dětí vedla ke vzniku prvních školních jídelen. Z dochovaných zápisů a záznamů si můžeme složit následující obrázek. V prvních kuchyních se jídla připravovala …