Videa a webináře

2020

webinářZpátky ve školní jídelně bezpečně
video z webináře
Video lze přehrát max. 10x
Cena vč. DPH: 350 Kč

Dietní výživa 2020Dietní výživa
10 videopřednášek
Každé video lze přehrát max. 10x
Cena vč. DPH: 1 299 Kč
(pro členy SPV sleva 10%)

Seznam videopřednášek Dietní výživa:
1 Zdravá třináctka a Výživová pyramida, MUDr. Petr Tláskal, CSc. (FN Motol Praha)
2 Doplňky stravy a jejich role u pacientů s nutriční podporou, PharmDr. Veronika Krajčová (FN Motol Praha)
3 Determinanty ovlivňující malnutrici seniorů v pobytovém zařízení sociálních služeb, PhDr. Simona Saibertová, Ph.D., Mgr. Marie Lemanová (Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, LF MU)
4 Malnutrice u obezity, Linda Müllerová DiS., Veronika Vyšatová, DiS. (Endokrinologický ústav, Praha)
5 Malnutrice a refeeding, Mgr. Marieta Baliková (FN Motol Praha)
6 Psychologické souvislosti dietní výživy, PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. (PF, Západočeská univerzita, Plzeň)
7 Nutraceutika a cholesterol, doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. (III. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
8 Výživa a bariatrie, Mgr. et Mgr. Jitka Laštovičková (nutriční terapeut)
9 Dieta v terapii Crohnovy nemoci, MUDr. Katarina Mitrová, PhD. (ISCAR klinické centrum Praha, FN Motol)
10 Low – FODMAP dieta v terapii příznaků IBS (syndrom dráždivého tračníku), Mgr. Jana Vorudová (ISCAR klinické centrum Praha, FN Motol)