O společnosti


odkazPrezidium

Předseda:
MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Místopředsedkyně:
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

Tajemník:
JUDr. Jan Šusta

Členové:
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
MVDr. Halina Matějová


odkazSprávní rada

Doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. – Praha
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – Praha
Bc. Marieta Baliková – Praha
Ing. Jarmila Blattná, CSc. – Praha
MUDr. Jan Boženský – Ostrava
Bc. Jana Bradová – Plzeň
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Praha
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Praha
Ing. Jan Drbohlav, CSc. – Praha
Ing. Dana Gabrovská, PhD. – Praha
Ing. Jitka Götzová – Praha
Ing. Zdeněk Hladík – Praha
Doc. Ing. Aleš Horna, CSc. – Pardubice
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. – Brno
Prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. – Praha
MUDr. Václava Kunová – Praha
MVDr. Halina Matějová – Brno
Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. – Plzeň
Ing. Jan Pivoňka, CSc. – Praha
MUDr. Lydie Ryšavá, Ph.D. – Frýdek-Místek
Mgr. Miroslava Slavíková – Teplice
Mgr. Jana Stávková – Brno
JUDr. Jan Šusta – Praha
MUDr. Petr Tláskal, CSc. – Praha
RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D. – Praha


odkazkontrolní komise

Předsedkyně:
Petronila Gleichová

Členové:
MVDr. Pavel Otoupal, CSc.
RNDr. Jana Mňuková, CSc.
Růžena Procházková
Ing. Olga Štiková


odkazmezinárodní sekce


Společnost pro výživu (SPV) byla založena v roce 1945 jako občanské sdružení odborníků a pracovníků v oboru lidské výživy.

Společnost sdružuje a spolupracuje s odborníky všech oborů lidské výživy. Jsou jimi např. lékaři, hygienici, veterinární lékaři, nutriční terapeuté, chemici, potravinářtí technologové, pedagogičtí pracovníci, pracovníci státní i veřejné správy a samosprávy, ekonomové, ale také podnikatelé a pracovníci stravovacích a potravinářských provozů a nejrůznějších institucí, jejichž činnost souvisí s výživou.

SPV trvale spolupracuje s odbornými lékařskými společnostmi, výzkumnými ústavy, univerzitami, zdravotními pojišťovnami, potravinářskou komorou, výrobci potravin a rovněž s klíčovými orgány státní správy (ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví a zemědělství).

SPV pravidelně organizuje řadu vzdělávacích seminářů a konferencí určených pro širokou odbornou i laickou veřejnost, např. Dětská obezita v teorii a praxi, Studentská konference, Potraviny, zdraví a výživa, Školní stravovnání. K velmi ceněným patří kurzy pro pracovníky ve školním stravování..

SPV od svého založení vydává časopis Výživa a potraviny, který je aktuálně jediným odborně populárním časopisem se zaměřením na všechny aspekty spojené s výživou obyvatelstva. Hlavními tématy jsou hygienické a veterinární problémy, fyziologie výživy, chemie a technologie potravin, poskytování stravovacích služeb a příprava potravin, nutriční ekonomika. Stálou přílohou časopisu je Zpravodaj pro školní stravování pro pracovníky školních jídelen s odbornými informacemi od správních a administrativních doporučení přes technické a technologické novinky až po kapitoly z lidské výživy. SPV vydává i neperiodické publikace s výživářskou a potravinářskou tematikou, např. Výživové doporučené dávky, Receptury pokrmů pro školní stravování, Tabulky složení potravin.

SPV je členem Federace evropských společností pro výživu (FENS) a Mezinárodní unie společností pro výživu (IUNS) a její členové se účastní odborných akcí pořádaným těmito společnostmi. Společnost spolupracovala na projektu Evropské unie Public Health programme 2006 (Agreement Number 2006128), v rámci kterého vznikl dokument European Nutrition and Health Report 2009.

SPV vždy kladla důraz, aby odborné vyhodnocování a šíření poznatků o správné lidské výživě nebylo samoúčelné, ale mělo praktický dopad pro společnost i jednotlivce.