Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2016 – Archiv prezentací

Mgr. Markéta Chýlková (Potravinářská komora ČR)
Výživová a zdravotní tvrzení – stav v současnosti

Ing. Daniela Winklerová (SZÚ)
Doplňky stravy a jejich postavení ve výživě

MVDr. Ing. Dana Třísková (Ministerstvo zemědělství)
Aditiva

Mgr. Karolína Mikanová (Ministerstvo zemědělství)
Potraviny nového typu

Mgr. Ing. Diana Chrpová, doc. Ing. Jan Pánek, CSc. (VOŠZ Praha, VŠCHT)
Vybrané biologicky aktivní látky v potravinách se zaměřením na léčebnou výživu

MUDr. Petr Tláskal, CSc. (SPV, FN Motol)
Neinfekční zdravotní komplikace způsobené konzumací některých potravin (alergie, autoimunita, potravinová intolerance)

Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. (FaF UK, Hradec Králové)
Nežádoucí účinky léčivých rostlin- zaměření na alergie, interakce obsahových látek s léčivy

NT Květa Krajíčková (ČAS)
Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů

Bc. Marieta Baliková (FN Motol)
Systém dětské výživy ve FN Motol

NT Lucie Růžičková (VFN Praha)
Inovace dietního systému ve fakultní nemocnici

NT Jana Vondráčková (Lázně Poděbrady)
Systém stravování v lázeňské léčebně Poděbrady

Alena Lhotáková, DiS. (Vazební věznice Praha Pankrác)
Práce nutričního terapeuta ve vězeňské správě ČR

NT Jaroslava Kreuzbergová, DiS. (FN Plzeň)
Mýty o stravování hospitalizovaného pacienta

Hana Večerková (MF Dnes)
Co ukázaly nezávislé testy nemocniční stravy a obědů pro seniory?

MUDr. Václava Kunová (SPV, Nutradit, spol.s.r.o.)
Jak se stravují pacienti v nemocnicích a co nabízí sociální ústavy

NT Lucie Čadová, NT Jaroslava Kreuzbergová, DiS. (FN Plzeň)
Ohrožení hospitalizovaného pacienta jídlem a jeho příbuznými.

MUDr. František Novák, Ph.D. (4. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči

NT Marta Bácová (Oddělení léčebné výživy. FN Brno)
Zkušenosti nutričního terapeuta z ambulantní praxe

MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)
Spolupráce nutricionisty v nutriční ambulanci s nutričními terapeutkami v terénu

Bc. Věra Andrášková (Úsek léčebné výživy, Masarykův onkologický ústav, Brno)
Nutriční péče u ambulantních onkologických pacientů

NT Kateřina Kristová, DiS., Bc. Marieta Baliková (FN Motol)
Hodnocení skóre nutričního rizika na pracovištích Interní kliniky FN Motol

Mgr. Karolína Hlavatá, Ph.D. (OB Klinika, Praha)
Indikace a nutriční příprava pacientů k bariatrickým operacím

Mgr. Tereza Vrábelová (FN Motol)
Praktické aspekty ketogenní diety

Mgr. Marcela Floriánková (NT VFN)
Dědičné poruchy metabolismu mastných kyselin z pohledu nutričního terapeuta

Mgr. Jana Stávková, Bc. Daniela Hanušková (Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU, Brno)
Raw dieta aneb je zdravá syrová strava