Výživa dětí

Užívání náhradního mléka (formula) proti deficitu železa

Byla sledována skupina 6 měsíčních dětí z 21 oblastí v Anglii. Polovina dětí dostávala náhradní mléko s přídavkem 12,3 mg železa /l a druhá skupina měla mléko bez obohacení, ve kterém bylo 1,4 mg železa /l a to po dobu 9 měsíců. Studii začalo 406 dětí a dokončilo ji 302 dětí. Železo u dětí bylo …

Výživa dětí

Časopis Lancet vyzývá k většímu úsilí pro správnou výživu

Před rokem vyšel článek, který volá pro zintensivnění práce se správnou výživou a upozorňuje na to, že mezinárodní systém výživy se zničil. Podvýživa matek a dětí převažuje v rodinách s nízkým platem a také v rodinách se středním platem, a to v řadě zemí. Podvýživa je zodpovědná za úmrtí 1/3 dětí a 11 % z …

Výživa dětí

Vitamin A působí příznivě na anemii

Deficit vitaminu A zhoršuje metabolismus železa, ale není jasné proč k tomu dochází. Byla zorganizována řada studií, ze kterých vyplynulo, že suplementace – doplňování populace vitaminem A snižuje výskyt anemie, ale ne všechny případy. Existuje domněnka, že by se taková situace mohla vysvětlit tím, že antianemický vliv vitaminu A znamená zvýšení resistence k infekci a …

Výživa dětí

KIDS NUTRITION REPORT – studie o výživě dětí

Studie je zaměřena na úpravu výživy dětí s cílem zabránit vzniku dětské obezity a diabetu typu II. Tato zpráva zvaná KIDS NUTRITION REPORT vychází každý měsíc. Další podrobnosti najdete na www.researchandmarkets.com/reports/c33315. Zprávu je možno objednat na adrese orders@researchandmarkets.com

Výživa dětí

Používání potravních doplňků u mladých Němců klesá

V letech 1986 až 2003 bylo sledováno 931 německých dětí a mladistvých ve věku 2 – 18 let z hlediska jejich spotřeby doplňků stravy. Výsledky jsou uvedeny ve studii DONALD – Dortmund Nutritional and Anthropometric Longitudinally Designed Study (Dortmundské nutriční a antropometrické dlouhodobé vzorové šetření). Užívání doplňků stravy bylo zaznamenáno u téměř 26 % sledovaných …

Výživa dětí

Vitamin D – více než regulátor hustoty kostí

Vitamin D je nejvíce známý v souvislosti s onemocněním kostí u dětí s nedostatkem tohoto vitaminu, s křivicí. Křivice se stala prvním problémem veřejného zdraví v dobách průmyslové revoluce, kdy mnoho lidí žilo v znečištěných městech s malým slunečním zářením. Hlavní funkce vitaminu D je udržovat krevní hladinu vápníku a fosforu na úrovni potřebné pro …

Výživa dětí

Transformace školního stravování v Anglii

Po vydání nových statutárních standardů pro školní stravování v roce 2001 začala vláda v Anglii usilovat o zvýšení kvality školních jídel. Tato aktivita zahrnuje opatření grantů, které mohou vybudovat stálý vztah k potravinám a zahrnují všechny aspekty týkající se potravin ve škole: snahu o zásady zdravého stravování a výchovu školního vaření. V následujících 3 létech …

Výživa dětí, Výživa obecně

Vitamin A ovlivňuje zápal plic

Byla provedena studie na 287 dětech ve věku 2 – 59 měsíců pro zjištění vlivu vitaminu A na trvání dýchacích potíží při zápalu plic. Děti byly v nemocnici Baca Ortiz Children´s Hospitál v Suito (Ecuador). Děti denně dostávaly vitamin A nebo placebo. Suplementace neměla vliv na dobu trvání nemoci. U dětí, jejichž stav vitaminu A …