Výživa dětí, Výživa obecně

Fortifikace oleje vitaminem A

V Ugandě se začalo s fortifikací oleje vitaminem A v roce 2005, a to nejprve s dobrovolnou… V současné době je už na trhu 90 % oleje s vitaminem A a tento čin způsobil pokračovat s fortifikací i v dalších státech v Africe, nejprve ve východní části. Ministerstvo zdravotnictví v Ugandě pochopilo v roce 1990, …

Výživa dětí, Výživa obecně

Obohacené mléko zlepšuje růst dítěte

Autoři zorganizovali studii se 633 dětmi ve věku 1 – 4 roky z chudých rodin v Indii s cílem zjistit, zda krmení dětí mlékem obohaceným vybranými mikroživinami – zinkem, železem, selenem, mědí a vitaminy A, E a C má vliv na jejich růst, hladinu železa v organismu a zlepšení anemie, způsobené nedostatkem železa. Matky vybraných …

Výživa dětí

Dětská obezita

V USA je obezita dětí velká , 12,5 milionů dětí a mladistvých, což je 17 % populace a ta je obézní. Počet obézních dětí stoupá od roku 1960, 1980 a 1990, kdy se tento stav sledoval intensivně. V roce 1990 se počet obézních dětí ztrojnásobil, kdy stoupl z 5 % na 15 %. Teprve v …

Výživa dětí

Užívání vitaminu D jako doplňku u dětí kojených

Ve studii, do které bylo zařazeno 44 pediatrů, se sledovalo, zda je u kojených dětí zapotřebí doplňovat vitamin D. Ano odpovědělo 36,4 % pediatrů. Rodiče (bylo jich 67 %) se domnívají, že není třeba, protože lidské mléko obsahuje takové množství nutričních látek, které dítě potřebuje. A přes to z tohoto počtu rodičů 3 % dětem …

Výživa dětí, Výživa obecně

Vápník a vitamin D pro silné kosti

Vápník a vitamin D jsou složky nutné pro zdravé a silné kosti, a to u dětí a dospívající mládeže. V poslední době bylo publikováno 16 prací o tomto problému, 5 článků a přehledů uveřejnili velmi zkušené osoby a dále bylo publikováno 11 studií – 8 studií intervenčních a 3 studie výzkumné. Tématem těchto článků a …

Výživa dětí

Případy poruchy nervové trubice (NTD) kojenců se v Jižní Africe snížily po obohacování mouky

V říjnu 2003 bylo v Jižní Africe zavedeno povinné obohacování kukuřičné mouky a mouky pro výrobu chleba kyselinou listovou, dalšími vitaminy skupiny B, vitaminem A, železem a zinkem. Pro zjištění jaký vliv na onemocnění NTD tato akce měla, byl proveden výzkum ve čtyřech provinciích před a po startu obohacování. V období před obohacováním (leden 2003 …

Výživa dětí

Užívání náhradního mléka (formula) proti deficitu železa

Byla sledována skupina 6 měsíčních dětí z 21 oblastí v Anglii. Polovina dětí dostávala náhradní mléko s přídavkem 12,3 mg železa /l a druhá skupina měla mléko bez obohacení, ve kterém bylo 1,4 mg železa /l a to po dobu 9 měsíců. Studii začalo 406 dětí a dokončilo ji 302 dětí. Železo u dětí bylo …

Výživa dětí

Časopis Lancet vyzývá k většímu úsilí pro správnou výživu

Před rokem vyšel článek, který volá pro zintensivnění práce se správnou výživou a upozorňuje na to, že mezinárodní systém výživy se zničil. Podvýživa matek a dětí převažuje v rodinách s nízkým platem a také v rodinách se středním platem, a to v řadě zemí. Podvýživa je zodpovědná za úmrtí 1/3 dětí a 11 % z …

Výživa dětí

Vitamin A působí příznivě na anemii

Deficit vitaminu A zhoršuje metabolismus železa, ale není jasné proč k tomu dochází. Byla zorganizována řada studií, ze kterých vyplynulo, že suplementace – doplňování populace vitaminem A snižuje výskyt anemie, ale ne všechny případy. Existuje domněnka, že by se taková situace mohla vysvětlit tím, že antianemický vliv vitaminu A znamená zvýšení resistence k infekci a …