Výživa dětí

Užívání vitaminu D jako doplňku u dětí kojených

Ve studii, do které bylo zařazeno 44 pediatrů, se sledovalo, zda je u kojených dětí zapotřebí doplňovat vitamin D.

Ano odpovědělo 36,4 % pediatrů. Rodiče (bylo jich 67 %) se domnívají, že není třeba, protože lidské mléko obsahuje takové množství nutričních látek, které dítě potřebuje. A přes to z tohoto počtu rodičů 3 % dětem vitamin D přidává. Celkem 44,6 % rodičů dětem vitamin D přidává.

Podle:
J. A. Taylor, L. J. Geyer, K.W. Feldman
Pediatrics 2010, 125, 105 – 111