Léčebná a lázeňská výživa dětí
Aktuality, Výživa dětí

Léčebná a lázeňská výživa dětí

  Leták ke stažení   V rámci Společnosti pro výživu zahájila v roce 2020 činnost Odborná skupina pro léčebnou a lázeňskou výživu. Tento odborný orgán složený z lékařů a odborníků na výživu se hodlá systematicky za bývat i touto oblastí zdravotní péče, včetně problematiky prevence dětské obezity, a upozorňovat na výhody, které léčba a péče …

Zdravá třináctka - děti
Aktuality, Výživa dětí, Vyživová doporučení, dokumenty

Zdravá třináctka – stručná výživová doporučení pro děti

Preambule ZDRAVÉ 13: Nejsou nezdravé potraviny, ale nezdravá jsou jejich množství. 2. část: Výživová doporučení pro děti K 75. výročí existence Společnosti pro výživu vytvořil kolektiv autorů inovovanou verzi Výživových doporučení pro obyvatelstvo České republiky. Dnes přinášíme Zdravou třináctku pro děti. Výživová doporučení jsou určena pro zdravé osoby a slouží k prevenci civilizačních chorob, na …

Stravování, Výživa dětí, Vyživová doporučení, dokumenty

Pamlsková vyhláška vstoupila v platnost 20. 9. 2016

Dne 20. září 2016 vstupuje v platnost Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Bližší informace a plné znění jsou k dispozici např. na stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pamlskova-zacne-platit-20-zari-2016).

Výživa dětí, Výživa obecně

Deficit u mladých dospělých – u studentů z Technologického výchovného ústavu v Larise

Byla provedena empirická statistická analýza, ve které se sledovala skupina 347 studentů (mužů a žen) před závěrečnými zkouškami. Studenti vyplnili detailní dotazník, ve kterém byly otázky na jejich výživu a jiné jejich zvyklosti, které měly vliv na jejich organismus a také na množství vitaminu D v organismu. Analýzy prokázaly, že jejich denní příjem vitaminu D …

Výživa dětí

Vztah mezi vitaminem D a hladinou glukosy a lipidů v organismu dětí

Skupina lékařů na Mayo Klinice v Rochester v Minnesotě USA uspořádala studii o vztahu vitaminu D, glukosy a lipidů u velké skupiny dětí v létech 2004 – 2007. Zjistilo se, že nízké hodnoty vitaminu D (25 (OH) D) u dětí a dospívající mládeže jsou spojeny s vysokou hladinou glukosy a nízkou koncentrací HDL v plasmě. …

Výživa dětí

Dětská obezita a srdeční onemocnění

Obezita je obecný problém ve výživě dětí v zemích rozvinutých i nerozvinutých. Ze studie z let 2003 – 2006 ústav National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) zjistil, že je 16,3% dětí ve věku 2 – 19 let obézních. Existuje evidence, že obezita v dětství je spojena se vzrůstajícím výskytem atheriosklerosy v dospělosti. Epidemiologické studie …

Výživa dětí, Výživa obecně

Fortifikace oleje vitaminem A

V Ugandě se začalo s fortifikací oleje vitaminem A v roce 2005, a to nejprve s dobrovolnou… V současné době je už na trhu 90 % oleje s vitaminem A a tento čin způsobil pokračovat s fortifikací i v dalších státech v Africe, nejprve ve východní části. Ministerstvo zdravotnictví v Ugandě pochopilo v roce 1990, …

Výživa dětí, Výživa obecně

Obohacené mléko zlepšuje růst dítěte

Autoři zorganizovali studii se 633 dětmi ve věku 1 – 4 roky z chudých rodin v Indii s cílem zjistit, zda krmení dětí mlékem obohaceným vybranými mikroživinami – zinkem, železem, selenem, mědí a vitaminy A, E a C má vliv na jejich růst, hladinu železa v organismu a zlepšení anemie, způsobené nedostatkem železa. Matky vybraných …