Stravování, Výživa dětí, Vyživová doporučení, dokumenty

Pamlsková vyhláška vstoupila v platnost 20. 9. 2016

Dne 20. září 2016 vstupuje v platnost Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Bližší informace a plné znění jsou k dispozici např. na stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pamlskova-zacne-platit-20-zari-2016).

Výživa dětí, Výživa obecně

Deficit u mladých dospělých – u studentů z Technologického výchovného ústavu v Larise

Byla provedena empirická statistická analýza, ve které se sledovala skupina 347 studentů (mužů a žen) před závěrečnými zkouškami. Studenti vyplnili detailní dotazník, ve kterém byly otázky na jejich výživu a jiné jejich zvyklosti, které měly vliv na jejich organismus a také na množství vitaminu D v organismu. Analýzy prokázaly, že jejich denní příjem vitaminu D …

Výživa dětí

Vztah mezi vitaminem D a hladinou glukosy a lipidů v organismu dětí

Skupina lékařů na Mayo Klinice v Rochester v Minnesotě USA uspořádala studii o vztahu vitaminu D, glukosy a lipidů u velké skupiny dětí v létech 2004 – 2007. Zjistilo se, že nízké hodnoty vitaminu D (25 (OH) D) u dětí a dospívající mládeže jsou spojeny s vysokou hladinou glukosy a nízkou koncentrací HDL v plasmě. …

Výživa dětí

Dětská obezita a srdeční onemocnění

Obezita je obecný problém ve výživě dětí v zemích rozvinutých i nerozvinutých. Ze studie z let 2003 – 2006 ústav National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) zjistil, že je 16,3% dětí ve věku 2 – 19 let obézních. Existuje evidence, že obezita v dětství je spojena se vzrůstajícím výskytem atheriosklerosy v dospělosti. Epidemiologické studie …

Výživa dětí, Výživa obecně

Fortifikace oleje vitaminem A

V Ugandě se začalo s fortifikací oleje vitaminem A v roce 2005, a to nejprve s dobrovolnou… V současné době je už na trhu 90 % oleje s vitaminem A a tento čin způsobil pokračovat s fortifikací i v dalších státech v Africe, nejprve ve východní části. Ministerstvo zdravotnictví v Ugandě pochopilo v roce 1990, …

Výživa dětí, Výživa obecně

Obohacené mléko zlepšuje růst dítěte

Autoři zorganizovali studii se 633 dětmi ve věku 1 – 4 roky z chudých rodin v Indii s cílem zjistit, zda krmení dětí mlékem obohaceným vybranými mikroživinami – zinkem, železem, selenem, mědí a vitaminy A, E a C má vliv na jejich růst, hladinu železa v organismu a zlepšení anemie, způsobené nedostatkem železa. Matky vybraných …

Výživa dětí

Dětská obezita

V USA je obezita dětí velká , 12,5 milionů dětí a mladistvých, což je 17 % populace a ta je obézní. Počet obézních dětí stoupá od roku 1960, 1980 a 1990, kdy se tento stav sledoval intensivně. V roce 1990 se počet obézních dětí ztrojnásobil, kdy stoupl z 5 % na 15 %. Teprve v …

Výživa dětí

Užívání vitaminu D jako doplňku u dětí kojených

Ve studii, do které bylo zařazeno 44 pediatrů, se sledovalo, zda je u kojených dětí zapotřebí doplňovat vitamin D. Ano odpovědělo 36,4 % pediatrů. Rodiče (bylo jich 67 %) se domnívají, že není třeba, protože lidské mléko obsahuje takové množství nutričních látek, které dítě potřebuje. A přes to z tohoto počtu rodičů 3 % dětem …

Výživa dětí, Výživa obecně

Vápník a vitamin D pro silné kosti

Vápník a vitamin D jsou složky nutné pro zdravé a silné kosti, a to u dětí a dospívající mládeže. V poslední době bylo publikováno 16 prací o tomto problému, 5 článků a přehledů uveřejnili velmi zkušené osoby a dále bylo publikováno 11 studií – 8 studií intervenčních a 3 studie výzkumné. Tématem těchto článků a …

Výživa dětí

Případy poruchy nervové trubice (NTD) kojenců se v Jižní Africe snížily po obohacování mouky

V říjnu 2003 bylo v Jižní Africe zavedeno povinné obohacování kukuřičné mouky a mouky pro výrobu chleba kyselinou listovou, dalšími vitaminy skupiny B, vitaminem A, železem a zinkem. Pro zjištění jaký vliv na onemocnění NTD tato akce měla, byl proveden výzkum ve čtyřech provinciích před a po startu obohacování. V období před obohacováním (leden 2003 …