Výživa dětíVýživa obecně

Vápník a vitamin D pro silné kosti

Vápník a vitamin D jsou složky nutné pro zdravé a silné kosti, a to u dětí a dospívající mládeže. V poslední době bylo publikováno 16 prací o tomto problému, 5 článků a přehledů uveřejnili velmi zkušené osoby a dále bylo publikováno 11 studií – 8 studií intervenčních a 3 studie výzkumné. Tématem těchto článků a přehledů byla úloha vápníku a vitaminu D na růst a vývoj kostí.

Vápník tvoří strukturu kostí. Potřebné množství vápníku je zapotřebí pro dosažení maximální hmoty kosti v mladém věku a to je důležitá determinanta pro stav minerálií v kostech v pozdějším životě. Neadekvátní množství vápníku přispívá ke zhoršenému vývoji v mládí.

Adekvátní stav vitaminu D je zapotřebí pro účinnou absorpci vápníku a pro správné hodnoty vápníku a fosforu v krvi, které jsou nutné pro správnou mineralizaci kostí. Obsah složky 25(OH)D nebo kalcidiolu v séru je dobrým markrem pro stav vitaminu D. Synthesa vitaminu D na pokožce vlivem slunečního záření je v evropských zemích nedostatečná, zvláště v zimním období, když je sluneční záření malé.

Studie výzkumné a intervenční podporují vztah mezi obsahem 25(OH)D jako indikátorem stavu výživy pro vitamin D a pro minerální hustotu kostí (BMD) a obsah minerálií v kostech (BMC) u dětí i mladistvých a účinek obvyklé konzumace stravy s vápníkem a vitaminem D na hustotu kostí (BMD a BMC).

Denní doporučené dávky vápníku a vitaminu D na normální růst a vývoj kostí u dětí a mladistvých byly vypracovány.

Podle:
EFSA – European Food Safety Autority – Q – 2008-116
The EFSA Journal 2008, 828,1-2