Výživa dětíVýživa obecně

Obohacené mléko zlepšuje růst dítěte

Autoři zorganizovali studii se 633 dětmi ve věku 1 – 4 roky z chudých rodin v Indii s cílem zjistit, zda krmení dětí mlékem obohaceným vybranými mikroživinami – zinkem, železem, selenem, mědí a vitaminy A, E a C má vliv na jejich růst, hladinu železa v organismu a zlepšení anemie, způsobené nedostatkem železa.

Matky vybraných dětí byly instruovány o jejich krmení: děti dostávaly denně 3 porce obohaceného mléka po dobu 1 roku k jejich běžné stravě. Na začátku a na konci studie se u dětí změřily hematologické parametry.

Děti krmené mlékem obohaceným rostly významně rychleji, a to přibraly 2,13 kg/rok a vyrostly 8,6 cm/rok. Naproti tomu děti krmené mlékem standardním přibraly 1,92 kg/rok a vyrostly o 8,1 cm/rok. Podobně vzrostla hladina hemoglobinu a hladina sérového feritinu a rovněž se snížilo riziko anemie z deficitu železa.

Tato studie prokázala, že krmení mlékem, obohaceným kritickými mikroživinami může být stejně účinné nebo i lepší na růst, anemii a obsah železa v organismu předškolních dětí jako je suplementace.

Podle:
Sazawal S., Dhingra U., Dhingra P. aj.
Nutriview 2011 / 1, 7