Výživa dětí

Vitamin A působí příznivě na anemii

Deficit vitaminu A zhoršuje metabolismus železa, ale není jasné proč k tomu dochází.

Byla zorganizována řada studií, ze kterých vyplynulo, že suplementace – doplňování populace vitaminem A snižuje výskyt anemie, ale ne všechny případy. Existuje domněnka, že by se taková situace mohla vysvětlit tím, že antianemický vliv vitaminu A znamená zvýšení resistence k infekci a tím i k prevenci před anemií.

Zimmermann se společníky uspořádal studii na 81 školních dětech z Maroka, jejichž status železa a vitaminu A byl špatný, a měřil hodnotu hemoglobinu a erythropoietin na začátku studie, po 5 a 10 měsících. Na začátku a po 5 měsících dostala skupina 41 dětí suplement 200 000 m.j. vitaminu A a zbývající skupina dětí dostala placebo.

Na začátku studie bylo 54 % dětí anemických a 77 % dětí mělo špatný status vitaminu A, ale bez klinických příznaků. Po 10 měsících vzrostla hodnota hemoglobinu 7 g/l a anemie se snížila na 38 %. Zásoby železa v organismu zůstaly nezměněny, zatímco hladina erythropoietinu se zvýšila.

Z těchto výsledků lze předpokládat, že u dětí, které měly deficit vitaminu A a železa, podání suplementu vitaminu A mobilizuje železo ze zásob a tak podporuje zvýšení erythropoiese.

Podle:
Zimmermann M. B., Biebinger R., Rohner F. a j.:
Am. J. Clin. Nutr. 2006, 84, 580–586