Výživa dětí

Užívání náhradního mléka (formula) proti deficitu železa

Byla sledována skupina 6 měsíčních dětí z 21 oblastí v Anglii.

Polovina dětí dostávala náhradní mléko s přídavkem 12,3 mg železa /l a druhá skupina měla mléko bez obohacení, ve kterém bylo 1,4 mg železa /l a to po dobu 9 měsíců. Studii začalo 406 dětí a dokončilo ji 302 dětí. Železo u dětí bylo 3x analyzováno,a to v 6 měsících, v 9 – 10 měsících a v 15 měsících. Mezi oběma skupinami nebylo rozdílu ve váze. Užité obohacené náhradní mléko se ukázalo jako velmi vhodné proti deficitu železa u dětí.

Podle:
GILL DG, Vincent S., Segal DS
Acta Paediatrica 2008, 86, 683 – 689