Výživa dětí

Dětská obezita

V USA je obezita dětí velká , 12,5 milionů dětí a mladistvých, což je 17 % populace a ta je obézní. Počet obézních dětí stoupá od roku 1960, 1980 a 1990, kdy se tento stav sledoval intensivně. V roce 1990 se počet obézních dětí ztrojnásobil, kdy stoupl z 5 % na 15 %. Teprve v posledních 10 létech se vzestup počtu obézních dětí zpomalil. Takže starší děti a mládež jsou obéznější než předškoláci.

Obezita u dětí může vést k psychosociálním problémům a kardiovaskulárním rizikovým faktorům jako je hypertense, vysoký cholesterol a abnormální glukózová tolerance nebo diabetes. Ve studiu se uvedené problémy vyskytovaly.

Převaha obezity u amerických dospělých (34 %) je dvojnásobná ve srovnání s dětmi a v průměru se vykytuje u přibližně 73 milionů dospělých mužů a žen. Dospělí jsou dnes přibližně o 24 liber těžší než v roce 1960 a riziko ve výše popsaných onemocněních stoupá. V posledních létech také značně stouply výdaje spojené přímo s obezitou. V Jedné studii se uvádí, že přibližně 9 % ze všech výdajů za léky v roce 2008 bylo v souvislosti s obezitou. Cena léků dále kvůli obezitě vzrostla na 147 miliard $ ve srovnání se 78,5 miliardami $ o 10 let dříve.

Z uvedených důvodů se vyskytují snahy o snížení obezity dětí a mladistvých. Je zapotřebí zapojit rodiče, školní stravování, zvýšit fyzickou aktivitu a zvýšit konzumaci správných potravin.

Podle:
J. Bell
JAMA 305, 2011, 988 – 991