Výživa dětíVýživa obecně

Fortifikace oleje vitaminem A

V Ugandě se začalo s fortifikací oleje vitaminem A v roce 2005, a to nejprve s dobrovolnou…
V současné době je už na trhu 90 % oleje s vitaminem A a tento čin způsobil pokračovat s fortifikací i v dalších státech v Africe, nejprve ve východní části.

Ministerstvo zdravotnictví v Ugandě pochopilo v roce 1990, že je nezbytné doplnit – upravit u populace deficity mikroživin. Tak se začalo v roce 1994 s univerzální povinou fortifikací soli jodem.

U malých dětí ve věku do pěti let bylo zjištěno, že nemají dostatečnou imunitu k běžným onemocněním, takže dochází u nich až k onemocněním chronickým a mají dále vážnou anemii. Proto se rozhodlo začít s fortifikací, a to nejprve oleje a pak dále s fortifikaci kukuřičné mouky, která se rovněž dobře hodila pro fortifikaci vitaminem A. Zahájili též i fortifikaci mouky pšeničné. Zambie zahájila fortifikaci cukru třtinového.

V Ugandě již 3 organizace, vyrábějící olej, fortifikují ho vitaminem A a v současné době začíná s fortifikací organizace čtvrtá. Zjistilo se, že fortifikace je nesmírně výhodná pro zlepšení zdravotního stavu populace, a to zejména proto, že není nutné měnit běžné stravovací návyky pro ozdraveni populace.

Podle:
Amy West a Omar Dary – A2Z Project
Nutriview 2011 / 2, 6