Výživa dětí

KIDS NUTRITION REPORT – studie o výživě dětí

Studie je zaměřena na úpravu výživy dětí s cílem zabránit vzniku dětské obezity a diabetu typu II. Tato zpráva zvaná KIDS NUTRITION REPORT vychází každý měsíc. Další podrobnosti najdete na www.researchandmarkets.com/reports/c33315. Zprávu je možno objednat na adrese orders@researchandmarkets.com

Výživa dětí

Používání potravních doplňků u mladých Němců klesá

V letech 1986 až 2003 bylo sledováno 931 německých dětí a mladistvých ve věku 2 – 18 let z hlediska jejich spotřeby doplňků stravy. Výsledky jsou uvedeny ve studii DONALD – Dortmund Nutritional and Anthropometric Longitudinally Designed Study (Dortmundské nutriční a antropometrické dlouhodobé vzorové šetření). Užívání doplňků stravy bylo zaznamenáno u téměř 26 % sledovaných …

Výživa dětí

Vitamin D – více než regulátor hustoty kostí

Vitamin D je nejvíce známý v souvislosti s onemocněním kostí u dětí s nedostatkem tohoto vitaminu, s křivicí. Křivice se stala prvním problémem veřejného zdraví v dobách průmyslové revoluce, kdy mnoho lidí žilo v znečištěných městech s malým slunečním zářením. Hlavní funkce vitaminu D je udržovat krevní hladinu vápníku a fosforu na úrovni potřebné pro …

Výživa dětí

Transformace školního stravování v Anglii

Po vydání nových statutárních standardů pro školní stravování v roce 2001 začala vláda v Anglii usilovat o zvýšení kvality školních jídel. Tato aktivita zahrnuje opatření grantů, které mohou vybudovat stálý vztah k potravinám a zahrnují všechny aspekty týkající se potravin ve škole: snahu o zásady zdravého stravování a výchovu školního vaření. V následujících 3 létech …

Výživa dětí, Výživa obecně

Vitamin A ovlivňuje zápal plic

Byla provedena studie na 287 dětech ve věku 2 – 59 měsíců pro zjištění vlivu vitaminu A na trvání dýchacích potíží při zápalu plic. Děti byly v nemocnici Baca Ortiz Children´s Hospitál v Suito (Ecuador). Děti denně dostávaly vitamin A nebo placebo. Suplementace neměla vliv na dobu trvání nemoci. U dětí, jejichž stav vitaminu A …