Stravování, Výživa obecně

Jeden oběd dodá soli na dva dny

Společnost pro výživu byla jedním z hodnotitelů v testu Mladé Fronty Dnes, který podrobně zkoumal nutriční a senzorickou kvalitu obědů dovážených seniorům. Celý článek „Vězeňská strava pro důchodce“ a výsledky testu naleznete zde: PDF

Výživa obecně

Nedeklarované přibarvování výrobků z červeného a modrého ovoce

Kvalita každého výrobku se hodnotí podle technologických vlastností i podle vlastností senzorických. Při zpracování suroviny dochází ke změnám působením teploty, kyslíku, světla a také eventuálně vlivem přípravků. Jak u červeného tak u modrého ovoce dochází vlivem uvedených parametrů ke změně barviv. Proto se výrobci snaží tuto změnu barvy napravit, aby výrobek byl zbarvený stabilně. Barviva …

Výživa obecně

Užitečný vliv nízkých dávek alkoholu u hlodavců

Z epidemiologické evidence se zdá, že alkohol má v malých dávkách blahodárný vliv na vývoj onemocnění, zejména srdečních , diabetu, jaterní cirhozy, onkologických a j. Studie se prováděly na krysách za pečlivě vybraných okolnostech. Etanol se podával současně s pitím vody v koncentraci 1% nebo 2%. Kontrolní zvířata nedostávala alkohol. Podání 1% ní koncentrace etanolu …

Výživa dospělých, Výživa obecně

Energetická hodnota piva

Pivo je důležitý zdroj nutričních složek jako jsou sacharidy a bílkoviny. Proto se pivo stalo nezastupitelnou složkou stravování mnoha národů. Sacharidy a bílkoviny a tedy také alkohol přispívá k celkové energetické hodnotě piva. Pravidla označování potravin a výpočet energetické hodnoty se vztahují na všechny potraviny včetně nápojů, tedy i piva. Ve směrnicích EU jsou pod …

Výživa dospělých, Výživa obecně

Resveratrol nečiní víno zdravým nápojem

Alkohol je průběžně v celé naší historii užíván jako prevence před intestinálními infekčními chorobami (zejména proti úplavici), a to pro redukci trávicích potravin, pro anestezi při ošetřování zranění, pro zmenšení strachu a zvyšování sebedůvěry. Pití alkoholu způsobí snížení srdečních ataků i při zvýšeném krevním tlaku, problémům v diabetu, snížení celkové úmrtnosti a prodloužení života v …

Výživa obecně

Hodnocení švýcarského programu jodování soli

Ve Švýcarsku byl zaveden program jodování soli už v roce 1922. V roce 1999 a poté i v roce 2004 zjistil národní průzkum, že více než 90 % domácností užívalo jodovanou sůl a školní děti byly jódem dobře zásobeny. Z velmi podrobné studie, jejíž výsledky byly zveřejněny v roce 2009, vyplynulo, že švýcarská populace je …

Výživa obecně

Fruktóza a její vliv na zdraví

Fruktóza je přirozená sladká látka, která se vyskytuje v ovoci a také v umělých sladidlech. V současné době se její konzumace dává do souvislosti s rizikovými faktory kardiovaskulárního onemocnění. Fruktóza může vyvolat zvýšení krevního tlaku. Na základě zjištěných skutečností je zřejmé, že neúměrně vysoký příjem fruktózy (více než 100g/den) má na organismus nežádoucí účinky. Dochází …

Výživa obecně

Diabetes mellitus a osteoporóza

Osteoporóza se dnes považuje spolu s kardiovaskulárními onemocněními a onemocněními onkologickými za civilizační chorobu. Je to světově narůstající zdravotní problém. Diabetes mellitus je další závažné chronické onemocnění, které v této době postihuje přibližně 246 miliónů lidí na světě. Diabetici mají zvýšené riziko onemocnění osteoporózou. I když jsou v současné době ve vztahu osteoporóza – diabetes …