Výživa dětíVýživa obecně

Jak je důležitý vitamin D u mládeže s onemocněním diabetes mellitus 1. stupně

Po celý rok byla sledována skupina 128 dětí a mladistvých s diabetem 1. stupně ve věku 0 – 18 let.

Pacienti byli rozděleni do 3 skupin, a to: 0 – 5, 6 – 11 a 12 – 18 let. Bylo zjištěno, že méně než 25 % z nich mělo dostatečný obsah dusíku. 61 % pacientů mělo zcela nedostačující obsah vitaminu D a 15 % mělo nedostatek vitaminu D. Vzhledem k tomu, že tito pacienti mají velké riziko s lámáním kostí, a to ve vztahu k dostatečnému obsahu vitaminu D v dětství a v dospívání, zdá se být toto zjištění alarmující.

Podle:
B. M. Svoren, L. K. Volkening, J.R. Wood a L. M. B. Laffel J. Pediatr. 2009, 154, 132 – 134