Výživa dětí

Časopis Lancet vyzývá k většímu úsilí pro správnou výživu

Před rokem vyšel článek, který volá pro zintensivnění práce se správnou výživou a upozorňuje na to, že mezinárodní systém výživy se zničil.

Podvýživa matek a dětí převažuje v rodinách s nízkým platem a také v rodinách se středním platem, a to v řadě zemí. Podvýživa je zodpovědná za úmrtí 1/3 dětí a 11 % z obecného onemocnění, které ve světě propuká. Deficit vitaminu A a zinku je ze 6 % odpovědný za nemožnost užít život v dobrém stavu. Ne zcela optimální složení ženského mléka je odpovědné za 1,4 milionů úmrtí a 10 % dětí mladších 5 let nežije svůj život v dobrém stavu.

Podstatné snížení úmrtnosti lze docílit doplněním vitaminu A a zlepšením kvality snídaně. Doplnění železa a kyseliny listové v těhotenství zvýšilo obsah hemoglobinu v krvi. Dále se doporučuje doplnění vitaminu A v období neonatálním a dále i v dětství , doplňování zinku a železa v oblasti, kde se nevyskytuje malárie a dále obecná podpora užívání jodidované soli.

Ve 36 zemích s podvýživou lze takto předejít čtvrtině úmrtí dětí, mladších 3 let. 80 % podvyživených dětí žije ve 20 zemích. Mezinárodní systém výživy je disfunkční, roztříštěný a potřebuje reformu. Ve světě se každý rok rodí 67 milionů dětí v zemích nejvíce podvýživou postižených.

Podle:
R. Horton
Nutriview 2008/1, 4 – 6