Výživa dětí

Případy poruchy nervové trubice (NTD) kojenců se v Jižní Africe snížily po obohacování mouky

V říjnu 2003 bylo v Jižní Africe zavedeno povinné obohacování kukuřičné mouky a mouky pro výrobu chleba kyselinou listovou, dalšími vitaminy skupiny B, vitaminem A, železem a zinkem. Pro zjištění jaký vliv na onemocnění NTD tato akce měla, byl proveden výzkum ve čtyřech provinciích před a po startu obohacování.

V období před obohacováním (leden 2003 – červen 2004) bylo onemocnění NTD 14,1 u více než 10.000 narození a v období po zavedení obohacování (říjen 2004 – červen 2005) u 9,8 / 10.000 narození. Znamenalo to značný pokles, a to 30,5 %. Ekonomický zisk byl 46 x větší než cena vydaná za obohacování. Nezávislý národní kontrolní systém zaznamenal značné snížení v úmrtí, způsobené NTD, a to 38,8 % a 65,9 % resp.

Podle:
Sayed A.R., Bourne D., Pattinson R. aj.
Birth Def. Res. (Part A) 2008, 82, 211 – 216