Výživa obecně

Proč se obávat doplňování lipofilními vitaminy

První zjištěný deficit vitaminu A byl popsán v roce 1939 u pacientů s onemocněním pankreatu cystickou fibrózou. Těch deficitních osob bylo 21 % a deficit vitaminu D byl zjištěn u 35 % osob a u 38 % osob byl zjištěn deficit vitaminu E. Současně určitý deficit byl zjištěn též u vitaminu K. Pacienti s tímto …

Výživa obecně

Může užívání vitaminu D a vápníku preventivně ovlivnit fraktury u starších žen?

Autoři zjistili, že užívání nízkých dávek vitaminu D vápníku není prevencí fraktur u žen v období po menses. Tato skutečnost je založena na výsledcích, že dávky vitaminu D ( 400 m.j. vitaminu D nebo méně) a vápníku ( 1000 mg karbonátu vápenatého) zabrání zlomenině u ženy v období po menopauze. V rámci uvedené studie se …

Výživa obecně

Studium kontaminace zdrojů pitné vody selenem v oblasti Suchomasty (Český kras)

Cílem uvedené práce bylo zmapování obsahu selenu a objasnění jeho původu v okolí studny – nového zdroje pitné vody obce Suchomasty. Už od roku 2007 byl zjišťován vysoký obsah selenu v pitné vodě. Koncentrace selenu byla zjišťována velmi vysoká, ve vodě byla vyšší než je horní hranice ve vodě , kterou udává ministerstvo zdravotnictví č. …

Výživa obecně

Vitamin D u starších osob

U starších osob se často vyskytuje deficit vitaminu D, a to zejména u osob žijících v různých speciálních organizacích pro staré osoby. Bylo zjištěno, že se u starších osob vyskytují často chronická onemocnění ledvin a srdce. U obou skupin pacientů se vyskytuje deficit vitaminu D. Tento deficit vyvolává současně poruchu bilance minerálních látek a také …

Výživa obecně

Vitamin D

Publikaci napsali přední slovenští pediatři, kteří tak uveřejnili nové názory na vitamin D. Uvedený vitamin byl donedávna považován za málo významný faktor pro starší populaci. Samotný vitamin D patří jak mezi vitaminy, tak i mezi hormony. Kniha má 184 stran a je rozdělena do několika odborných kapitol, kde je uvedeno prakticky vše, co je v …

Výživa obecně

Výživová a zdravotní tvrzení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1924/2006/ES o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví vstoupila v platnost již v roce 2007. Je to nařízení, které zavedlo do evropského potravinového práva pojmy výživová a zdravotní tvrzení. Toto nařízení je platné pro všechny státy Evropské unie. Výživové tvrzení je nařízení, …

Výživa obecně

Vliv českého piva na zdraví

Zdravotní a nutriční vlastnosti piva byly poznány už před tisíci léty Dnes se předpokládá, že složení piva může mít vliv na imunitní systém organismu, tvorbu zhoubného nádoru, chránění před kardiovaskulárním onemocněním a i na prodloužení života. Hlavními složkami piva jsou voda, sladový ječmen, který se fermentuje, kvasnice, chmel. Pivo se připravuje speciální technologií a od …

Výživa obecně

Přidání umělých sladidel do vybraných potravin

V Polsku byla uspořádaná studie na skupině 140ti žen ve věku 39 let, které chtěly snížit svou hmotnost. Byly aplikovány 2 typy diet, mladší skupina žen konzumovala nízkoenergetickou dietu (35 %) a starší ženy konzumovaly dietu s nízkým obsahem tuku (28 %). Malá skupina žen, která měla vyšší BMI konzumovala ve stejnou dobu cukr a …

Výživa obecně

Nové potravinářské aditivum – Steviol glykosid

Nové náhradní sladidlo Steviol glykosid se začalo v Evropě užívat na konci roku 2011. Toto sladidlo se vyskytuje v listech rostliny Stevia rebaudiana Bertoni. Hlavními glykosidy jsou steviosid, rebaudiosid, dulkosid a steviolbiosid. Toto sladidlo je nízkokalorické, je vhodné pro diabetiky a osoby trpící fenylketonurií. Jeho sladkost je přibližně 40 – 300 x větší než sacharosy. …

Výživa obecně

Konzumace alkoholu, kávy a čaje u osob s diabetem 2. typu

Diabetes Mellitus 2. typu je metabolická porucha, při které se projeví porucha ve vylučování a aktivitě insulinu. Proto byla v Bělehradu v období 2007 – 2008 uspořádána studie o vztahu konzumace alkoholu, kávy a čaje u osob s diabetem 2. typu. Studie se zúčastnilo 100 osob, u kterých bylo nově naordinováno toto onemocnění a 100 …