Výživa obecně

Konzumace alkoholu, kávy a čaje u osob s diabetem 2. typu

Diabetes Mellitus 2. typu je metabolická porucha, při které se projeví porucha ve vylučování a aktivitě insulinu. Proto byla v Bělehradu v období 2007 – 2008 uspořádána studie o vztahu konzumace alkoholu, kávy a čaje u osob s diabetem 2. typu. Studie se zúčastnilo 100 osob, u kterých bylo nově naordinováno toto onemocnění a 100 osob zdravých. Všichni zúčastnění vyplnili obsáhlý dotazník.

Ze studie vyplynulo, že konzumace kávy více než 2x za den zvyšuje riziko propuknutí onemocnění diabetem. Konzumace alkoholu a čaje významně snižuje riziko onemocnění diabetem.

Podle:
J. Maksimovic, S. Sipetic, H. Vlajinac, B. Djuric-Pejovic, M. Maksimovic, I. Ratkov
Sborník z konference 12. International Nutrition &Diagnostics Conference, 137