Výživa obecně

Proč se obávat doplňování lipofilními vitaminy

První zjištěný deficit vitaminu A byl popsán v roce 1939 u pacientů s onemocněním pankreatu cystickou fibrózou. Těch deficitních osob bylo 21 % a deficit vitaminu D byl zjištěn u 35 % osob a u 38 % osob byl zjištěn deficit vitaminu E. Současně určitý deficit byl zjištěn též u vitaminu K. Pacienti s tímto onemocněním mají špatné vstřebávání a trávení tuku, způsobené nedostatečnou funkcí pankreatu a žlučníku.

Úprava deficitu lipofilních vitaminů musí být prováděna současně s léčením pankreatu. Tak se rychleji upravuje zdravotní stav pacienta. Při tomto léčení bylo konstatováno, že je zapotřebí další výzkum pro stanovení optimálních dávek vitaminů ve spojení s novými „moderními“ nemocemi. Stále se uvádějí kontinuálně vysoké dávky vitaminů, které v některých případech jsou v organismu příliš vysoké a mohou způsobit i určité onemocnění.

Úprava deficitu lipofilních vitaminů je časná manažerská meta. Je nutné zahájit prevenci deficitu, optimalizovat status lipofilních vitaminů u člověka a stanovit optimální denní dávky vitaminů pro všechny věkové kategorie.

Článek je doložen 108 citacemi z literatury a byl vypracován v nemocnici v Leeds v UK.

Podle:
Alison Morton
Journal of the Royal Society of Medicine 2011, 104, 19 – 29.