Výživa obecně

Mikroživiny

Problematika mikroživin ve výživě se v poslední době intensivně diskutuje v řadě zemí. Velkým problémem je v některých zemích deficit vitaminu A, železa a zinku. Proto se na thema mikroživin ve výživě konala konference v Limě, Peru v období 15. – 18. 11. 2004 s cílem zlepšit stav mikroživin u dětí, mladistvých a těhotných žen …

Výživa obecně

Vitaminy B1, B2 a E ovlivňují progres kataraktu (šedého zákalu)

Pro potvrzení vlivu výživy na změny v propustnosti čočky u žen s kataraktem způsobeným věkem zorganizovali Jacques a sp. velkou studii. Spočítali obvyklé výživové dávky a podávali je 408 ženám v rámci speciální zdravotnické studie, která byla založena na dotazníku, ve kterém se uvádělo, jak často se konzumuje strava, a to po dobu 13 – …

Výživa obecně

Kyselina listová snižuje riziko mrtvice u mužů

Vysoká hladina homocysteinu v krvi může být snížena podáváním adekvátních dávek kyseliny listové, vitaminu B6 a B12. Ale může tento postup také snížit incidenci kardiovaskulárních příhod? Pro odpověď na tuto otázku He a sp. zaznamenávali incidenci mrtvice po období 14 let u 43 732 mužů amerických zdravotních profesionálů, kteří neměli kardiovaskulární onemocnění a diabetes při …

Výživa obecně

Vysoká hladina homocysteinu zvyšuje riziko infarktu u žen

Muži s vysokou hladinou homocysteinu mají zvýšené riziko pro kardiovaskulární onemocnění. Platí to také u žen? Ano, podle nedávné studie Zylbersteina a sp. Tito autoři sledovali hladiny homocysteinu v séru u 1368 zdravých žen středního věku, které se zúčastnily jiné studie zahájené v létech 1968/69 s incidencí akutního infarktu myokardu po následujících 24 let. V …

Výživa obecně

Biologická využitelnost železa

Elementární železo ve formě prášku se často užívá pro obohacování mouky pro jeho nízkou cenu a chemickou inertnost. Je však nutno říci, že je špatně rozpustné ve vodě a je nesnadné ustálit vždy stejnou biologickou využitelnost. Nejužívanější metoda pro měření biologické využitelnosti elementárního železa užívá stabilní isotopy elementárního železa. Walter a další podali žemli obohacenou …

Výživa obecně

Vitamin K důležitý pro zdravé kosti a cévy

V listopadu 2002 se sešli evropští experti na vitamin K v Paříži, aby shrnuli dostupné údaje o vitaminu K, a aby formulovali doporučení o příjmu potravin a o užívání suplementů (doplňků stravy). Kromě klasické úlohy vitaminu K v koagulaci krve je vitamin K důležitý pro kosti a cévy a má další funkce v buňkách. Po …