Výživa obecně

Přidání umělých sladidel do vybraných potravin

V Polsku byla uspořádaná studie na skupině 140ti žen ve věku 39 let, které chtěly snížit svou hmotnost.

Byly aplikovány 2 typy diet, mladší skupina žen konzumovala nízkoenergetickou dietu (35 %) a starší ženy konzumovaly dietu s nízkým obsahem tuku (28 %). Malá skupina žen, která měla vyšší BMI konzumovala ve stejnou dobu cukr a více potravin s umělými sladidly než skupina žen s nižším BMI. To byla skupina mladších žen, která užívala hlavně náhradní sladidla.

Byly to nealkoholické nápoje – založené na ovocných džusech (27 %), aromatizovaná voda (19 %), kolové nápoje (15 %), a další nápoje sycené (24 %) a také jogurty a mléčné dezerty (36 %). Zjištěné výsledky ukázaly, že ženy s větší nadváhou konzumují především potraviny s náhradními sladidly.

Podle:
E. Wierzbicka, F. Kowalczyk, A. Brzozowska
Sborník z Konference 12. International Nutrition & Diagnostics Conference, 139.