Výživa obecně

Výživová a zdravotní tvrzení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1924/2006/ES o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví vstoupila v platnost již v roce 2007. Je to nařízení, které zavedlo do evropského potravinového práva pojmy výživová a zdravotní tvrzení. Toto nařízení je platné pro všechny státy Evropské unie.

Výživové tvrzení je nařízení, podle kterého si můžeme na potravinách a také na doplňcích stravy přečíst, co daná potravina obsahuje nebo naopak neobsahuje. Zdravotní tvrzení je tvrzení, ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi určitou potravinou nebo její složkou a lidským zdravím. Potravinám nelze přisuzovat vlastnosti prevence a léčby onemocnění. To i nadále přísluší pouze léčivům a částečně také zdravotnickým prostředkům.

Odborná a spotřebitelská veřejnost na vědecká stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) čekala s napětím. Úřad dosud vydal posudky tvrzení, týkající se především vitaminů, minerálních a dalších látek, kterými se potraviny obohacují. EFSA vydala řadu negativních posudků z důvodu, že byly nedostatečně potvrzené klinickou studií. Zdá se, že vývoj problematiky je překotný a čekají nás další informace v tomto směru.

Podle:
PharmDr. P. Stránský
Pharma News 2012, 12, 4 – 5