Výživa obecně

Může užívání vitaminu D a vápníku preventivně ovlivnit fraktury u starších žen?

Autoři zjistili, že užívání nízkých dávek vitaminu D vápníku není prevencí fraktur u žen v období po menses. Tato skutečnost je založena na výsledcích, že dávky vitaminu D ( 400 m.j. vitaminu D nebo méně) a vápníku ( 1000 mg karbonátu vápenatého) zabrání zlomenině u ženy v období po menopauze.

V rámci uvedené studie se zjistilo, že jedné ženě se vytvořily kameny v ledvinách při užívání nízkých dávek obou preparátů. Současně se sledovalo zda dávky vitaminu D a vápníku mohou preventivně působit na jiná onemocnění – onkologická, kardiovaskulární, diabetes, immunní dysfunkci, multisklerosu a preclampsii.

Jako výsledek uvedené studie lze uvést, že u části populace dochází k dobrému positivnímu výsledku, a to zejména u populace starší, od 65 let a výše, kde je větší riziko pádu. Takže je možné uvést, že u starší populace je užívání vitaminu D a vápníku užitečné, ale v dávkách vyšších než jsou nahoře uvedeny.

Podle:
Bridget M. Kuehn
JAMA 2012, 308, 225