Výživa obecně

Vliv českého piva na zdraví

Zdravotní a nutriční vlastnosti piva byly poznány už před tisíci léty Dnes se předpokládá, že složení piva může mít vliv na imunitní systém organismu, tvorbu zhoubného nádoru, chránění před kardiovaskulárním onemocněním a i na prodloužení života. Hlavními složkami piva jsou voda, sladový ječmen, který se fermentuje, kvasnice, chmel. Pivo se připravuje speciální technologií a od října 2008 Evropská Unie uznala název České pivo / Czech Beer. Složení piva a také i užitá technologie ovlivňuje chuť i stabilitu. V současné době se v pivovarech vyrábí také několik aromatizovaných piv.

Byla provedena studie, ve které se sledoval vliv 22 vzorků piv, a to 16 českých a 6 zahraničních piv. Sledovaly se hořké a antioxidační složky. Současně se sledovalo i 5 nealkoholických piv. Sledovalo se jak složení žaludku, tak žluče a trávící enzymy a samozřejmě i senzorická aktivita.

Zjištěno bylo, že konzumace piva pozitivně ovlivní vyrovnávací kapacitu žaludeční šťávy. Pivo s vyšším množstvím fenolových a hořkých složek vyvolá vyšší vyrovnávací aktivitu, ale vyšší koncentrace alkoholu v pivu snižuje enzymovou aktivitu.

Závěrem můžeme konstatovat, že konzumace českého piva i nealko piva ovlivňuje pozitivně trávící proces a aktivitu trávících proteolytických enzymů.

Podle:
Márová I., Hároniková A., Benešová P., Bokrová J., Vyskočilová T., Matoušková P., Mikulíková R.
Sborník z konference 12. International Nutrition & Diagnostics Conference,, 58.