Výživa obecně

Vitamin D u starších osob

U starších osob se často vyskytuje deficit vitaminu D, a to zejména u osob žijících v různých speciálních organizacích pro staré osoby. Bylo zjištěno, že se u starších osob vyskytují často chronická onemocnění ledvin a srdce.

U obou skupin pacientů se vyskytuje deficit vitaminu D. Tento deficit vyvolává současně poruchu bilance minerálních látek a také poruchu v metabolismu. Deficit vitaminu D se ovšem vyskytuje už i v pediatrii, kde se pak též vyskytují různé metabolické poruchy. Uvedené poruchy lze léčit a odstraňovat včasnou suplementací vitaminu D a tak je možno korigovat vznik a rozvoj různých onemocnění.

Podle:
M. Šašinka, K. Furková, L. Hegyi
Geriatria 2012, 17, 21 – 28.