Výživa obecně

Vysoká hladina homocysteinu zvyšuje riziko infarktu u žen

Muži s vysokou hladinou homocysteinu mají zvýšené riziko pro kardiovaskulární onemocnění. Platí to také u žen? Ano, podle nedávné studie Zylbersteina a sp. Tito autoři sledovali hladiny homocysteinu v séru u 1368 zdravých žen středního věku, které se zúčastnily jiné studie zahájené v létech 1968/69 s incidencí akutního infarktu myokardu po následujících 24 let. V …

Výživa obecně

Biologická využitelnost železa

Elementární železo ve formě prášku se často užívá pro obohacování mouky pro jeho nízkou cenu a chemickou inertnost. Je však nutno říci, že je špatně rozpustné ve vodě a je nesnadné ustálit vždy stejnou biologickou využitelnost. Nejužívanější metoda pro měření biologické využitelnosti elementárního železa užívá stabilní isotopy elementárního železa. Walter a další podali žemli obohacenou …

Výživa obecně

Vitamin K důležitý pro zdravé kosti a cévy

V listopadu 2002 se sešli evropští experti na vitamin K v Paříži, aby shrnuli dostupné údaje o vitaminu K, a aby formulovali doporučení o příjmu potravin a o užívání suplementů (doplňků stravy). Kromě klasické úlohy vitaminu K v koagulaci krve je vitamin K důležitý pro kosti a cévy a má další funkce v buňkách. Po …

Vybrané články

Akce „Jíme všechno“ – o propojení MŠ, JMŠ a rodičů při stravování předškolních dětí

2005/4 Mgr. Jiřina Belšanová MŠ Praha 2   Mateřská škola je místo, kde většina předškolních dětí poprvé vstupuje do širšího společenství dětí i dospělých. Je to prostředí, kde jsou rozvíjeny jejich dovednosti, schopnosti a zájmy, ale i utvářeny návyky, které budou děti využívat nejen v MŠ, ale i v dalších letech svého života. Pediatři, psychologové …

Vybrané články

Nutit nebo ne?

2005/4 Mgr. Marie Marxtová MŠ Praha 2   Pracovala jsem s dětmi v mateřské škole již v období hluboké normalizace, kdy názory na stravovací návyky, skladbu jídelníčku a zvyky a obyčeje byly podstatně jiné než dnes. V práci s dětmi jsem vždy studovala nové formy práce, nové poznatky a metody, ale vždy jsem do praxe …

Vybrané články

Významné výročí

2005/2 Jan Šusta Společnost pro výživu   Nepřehlédnutelná „šedesátka“ v tiráži tohoto časopisu je výmluvná. Časopis Společnosti pro výživu (nyní vydává její servisní organizace výživaservis s.r.o.) vychází už 60. rok! Určitě existují časopisy s bohatší historií, málokterý, ne-li jediný, ale vydává občanské sdružení založené v roce 1945. A nahlédnutím do rejstříku autorů a témat jednotlivých …

Vybrané články

Kampylobakterióza

2005/2 MUDr. Soňa Nečesánková LF MU Brno   V posledních letech se stále častěji setkávají naši občané s tím, že jim lékař sdělí diagnózu onemocnění: „Máte kampylobakteriózu.“ Je to u těch nemocných, kterým byl proveden v souvislosti s akutním průjmovým onemocněním odběr stolice na bakteriologické vyšetření a laboratoř ohlásí výsledek kultivačního vyšetření: Campylobacter species. To, …

Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 3/2004

OBSAH Petr, J.: Čirok zrnový pro bezlepkovou dietu Málková, I.: Kognitivně behaviorální přístup k terapii obezity aplikovaný v kurzech snižování nadváhy v České republice Pekárková, E.: Lilek vejcoplodý Zloch, Z.: Novější pojetí zdravotního významu vlákniny Pospíšil, Z.: Co nás zajímá o ptačí chřipce Prugar, J.: Vítané i nevítané substance v léčivých a kořeninových rostlinách Dostálová, J.: Mýtus …

Vybrané články

S jakými důsledky nesprávné výživy se setkává dětský lékař

2004/5 MUDr. Petr Tláskal, CSc. Pediatrická klinika FN Praha Motol Výživa člověka je jedním ze základních atributů života. Příjem potravy je závislý na životních podmínkách a na zvyklostech lidské společnosti či jí přijaté kultury. Příjem potravy úzce souvisí se somatickou (tělesnou) i psychickou kondicí a bývá často ovlivňován znalostmi člověka o kvalitativních a kvantitativních potřebách …

Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 2/2004

OBSAH Fiala, J.: Výživa a riziko rakoviny – část II: Aktuální výživová doporučení pro prevenci rakoviny Kožíšek, R: Zdravotní rizika perlivých vod Hrubý, S.: Mýty o některých českých specialitách Kopřiva, V: Nový veterinární zákon a související legislativa k zabezpečování zdravotní nezávadnosti potravin Pekárková, E.: Řepa salátová SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ Sedláčková, H.: Jídelní lístek a jeho historie …