Výživa dospělýchVýživa obecně

Obsah vitaminů v organismu starších osob

Je známo, že neadekvátní stav přítomnosti vitaminů v organismu je rizikem pro mnohá onemocnění. Jako příklad uvádíme srdeční a degenerativní onemocnění, osteoporosu, zvýšenou úmrtnost a slabost u starších osob. Pravidelný příjem vitaminů způsobuje dobrý zdravotní stav a prevenci před onemocněním. Proto byla uspořádána objektivní studie o vlivu pravidelného příjmu vitaminů na obsah vitaminů v krvi starších osob.

Studie se zúčastnilo 102 starších osob, z nichž 50 užívalo individuálně 1 – 3 x týdně vitaminové doplňky a 52 osob bylo bez doplňování vitaminů. Účastníci studie byli rozděleni do tří skupin: skupina A: 48 osob, věk 70 – 75 let, skupina B: 35 osob, věk 75 – 80 let, skupina C: 19 osob, věk nad 80 let. Stav vitaminu A byl u všech osob uspokojivý, vitamin E byl značně vyšší u skupiny účastníků, kteří brali přídavky vitaminů, vitamin K a D byly adekvátní u cca 60 % osob – pravidelné doplňování nemělo positivní účinek na stav vitaminu K v organismu – 42 % osob mělo hladinu vitaminu K neadekvátní, u vitaminu D mělo 76 % osob značně zlepšený stav a jen 40% osob bez doplňování vitaminem D mělo adekvátní stav.

Uspokojivý stav vitaminu B1 mělo 60 % osob, u vitaminu B2 to bylo 31 % osob, u vitaminu B6 mělo 47 % stav uspokojivý. U osob, které si doplňovaly vitaminy byl značně vyšší stav u všech 3 vitaminů – B1, B2 a B6. Stav u 70 % osob s doplňováním a jen 52 % osob bez doplňování mělo adekvátní stav vitaminu B1, 38 % osob s doplňováním a 23 % bez mělo optimální stav vitaminu B2. U vitaminu B6 to bylo jen u 20 % osob s doplňováním a 37 % u osob bez doplňování mělo stav uspokojivý.

Kyselina listová a vitamin C byly adekvátní u 90 % všech osob, obsah vitaminu B12 byl dostatečný u 68 % osob s doplňováním. Pravidelný příjem u všech 3 uvedených vitaminů byl značně positivní – 92 % proti 88 %, 96 % proti 85 %, 64 % proti 53 %.

Na závěr lze konstatovat, že stav vitaminu A,E,C a kyseliny listové byl zjištěn dostatečný bez ohledu na doplňování, zatímco doplňování vitaminem D, K, B1, B2, B6 a B12 bylo neuspokojivé. Výsledkem studie je však zjištění , že pravidelný příjem multivitaminů může značně zlepšit stav mnoha vitaminů u starších osob.

Podle:
Fabian E., Bogner M., Brandtner A., Kickinger A., Wagner K. H., Elmadfa I.
Sborník z konference Vitamins, Nutrition, Diagnostics 2009, str. 97 – 98