Archiv akcí SPV

32. tematická konference

VÝŽIVA A POTRAVINY 2009
se samostatným seminářem
MLÉKO JAKO POTRAVINA A VE FUNKCI OCHRANNÉ VÝŽIVY
3.– 4. listopadu 2009,
Pardubice – hotel Labe

Pořadatel:

SPOLEČNOST  PRO  VÝŽIVU, o.s.
a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
ve spolupráci s
POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR,
ČESKOU TECHNOLOGICKOU PLATFORMOU PRO POTRAVINY
Počernická 96/272
Praha 10 – Malešice
tel. + fax: 296 411 187
e-mail: foodnet@foodnet.cz
webové stránky: www.foodnet.cz

Termín akce:
3. – 4. listopadu  2009

Místo konání:
Kongresový sál hotelu Labe
Masarykovo náměstí 2633
Pardubice

Ubytování:
Hotel LABE
Masarykovo náměstí 2633
Pardubice

Další podrobnosti: