Výživa obecně

Důvody pro výzkum vitaminu D

Proč je nutný další výzkum vitaminu D a jeho úloha v lidské výživě a zdraví.

Michael Holick je hluboce přesvědčen o základním poznání tvorby vitaminu D na kůži, o regulaci absorpce vitaminu D ve střevě a o metabolismu a aktivaci vitaminu D játry a ledvinami. Většina lidské populace má omezenou kapacitu tvorby v tiaminu D sluncem a to je kritická potřeba pro odpovídající zásobování vitaminu D stravou.

Heike Bischoff – Ferrari poznala význačné spolupůsobení vitaminu D na zdraví populace a jeho vliv na široce rozšířenou nedostatečnost vitaminu D ve stáří. Uveřejnila kritickou úlohu vitaminu D na zajištění síly svalu a zdraví kostí, aby se zabránilo zlomeninám. To znovu přispělo k redefinování vzájemného působení vitaminu D a vápníku na růst populace.

Oba vědečtí pracovníci souhlasí s tím, že běžný denní příjem vitaminu D stravou je příliš malý. Dávají návrhy na urychlené uveřejnění doporučení jak se stravovat a zavést údaje na zlepšení stavu vitaminu D a tak snížit funkční pokles a morbiditu spojenou s jeho nedostatečností.

Podle:
A. Bowley
Nutriview 2009 / 4, 6 – 7