Archiv akcí SPV

32. tematická konference – organizační pokyny

VÝŽIVA A POTRAVINY 2009
3. 11. – 4. 11. 2009
se samostatným seminářem
MLÉKO JAKO POTRAVINA A VE FUNKCI OCHRANNÉ VÝŽIVY
(možnost samostatné účasti pouze 4.11. za vložné 700,- Kč)

Organizační pokyny

 1. Vložné činí 1 300,-Kč a jsou v něm zahrnuty organizační a režijní náklady.
  Při účasti pouze 4.11. na samostatném semináři „Mléko jako potravina a ve funkci ochranné výživy“ činí vložné 700,- Kč
 2. Ubytování je v hotelu Labe (dvoulůžkové pokoje, v případě většího zájmu s přistýlkami). Cena lůžka za 1 noc činí 550,- Kč včetně snídaně. Při požadavku na samostatný pokoj doplatí účastník 450,- Kč/1 noc spolu s celkovým účastnickým poplatkem bankovním převodem nebo na místě v hotovosti pracovnicím sekretariátu, nikoliv recepci hotelu. (samostatné ubytování bude umožněno jen v případě volné kapacity hotelu).
 3. Stravování je individuální. Je možné si objednat oběd v hodnotě 170,- a večeři v hodnotě 170,-Kč, s výhodou předem zajištěného místa.
 4. Celkový účastnický poplatek za 2 dny, jednu noc a stravování včetně DPH činí 2 360,-Kč (vložné 1 300,- Kč, 1 nocleh 550,- Kč, 2 obědy 340,- Kč, 1 večeře 170,- Kč).
 5. Účastníci, kteří neobjednávají ubytování ani stravování, uhradí jen vložné 1 300,- Kč,
  při účasti pouze 4.11. na samostatném semináři uhradí vložné 700,- Kč
 6. Součástí konference je účast podniků a firem. Bude jim umožněno krátce (3-5 minut) vystoupit v rámci programu a ve vyhrazených prostorách mohou uspořádat informačnívýstavky, případně ochutnávky a mohou zde se zájemci jednat.
 7. Závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku , včetně ubytování a stravného, je třeba zaslat na adresu výživaservis s.r.o., Slezská 32, 120 00 Praha 2, v případě ubytování nejpozději do 27. října 2009. Na později zaslané a nezaplacené objednávky bude brán zřetel jen v případě volné kapacity hotelu (rezervaci jemožné ověřit v sekretariátu Společnosti pro výživu v Praze, tel. 267 311 280, p. Voldánová).
  Lze také vyplnit elektronickou přihlášku.
  Účastníci, kteří nepožadují ubytování, mohou zaslat přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku (výpis z bankovního účtu) do 29. října 2009.
 8. Poplatky uhraďte převodním příkazem z účtu organizace na účet
  výživaservis s.r.o. u KB v Praze 1,
  číslo účtu:
  pro plat. styk z jiné banky 19-2773480287/0100,
  pro plat.styk s KB 192773480287/0100.
  Variabilní symbol je pořadové číslo přihlášky.
  Všechny uvedené ceny (vložné, ubytování i stravné) jsou včetně DPH. Plátcům DPH bude na vyžádání vystaven daňový doklad.
 9. výživaservis s.r.o., Slezská 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94384, je plátcem DPH.
  IČ = 27075061
  DIČ = CZ27075061.