Výživa obecně

Zjednodušená metoda na stanovení vybraných mikroživin v obohacených potravinách

Pro obohacování potravin je dobrá, rychlá, spolehlivá, reprodukovatelná analytická metoda pro stanovení přidané živiny velmi důležitá, a to jak pro výrobce obohacených potravin, ale i řady dalších organizací. Metoda stanovení by neměla být náročná, měla by být přesná, dobře použitelná, a vhodná pro lékařské a sociální účely v rozvojových zemích ve světě.

Metodu vyvinuli pracovníci z Univerzity v Potsdam (Postupim) v Německu Vypracovaná metoda je schopná stanovit vitamin A, železo a jód v obohacených potravinách a vitamin A též i v krvi a lidském mléce. Po presentaci uvedené metody na Kongresu v Bangkoku byla metoda přijata s entusiasmem přítomných.

Analýza se skládá ze 3 stupňů:

Injekční odebrání vzorku
Smísení a protřepání vzorku s reagentem
Změření na fotometru

Metoda je rychlá, jednoduchá, nenáročná, přesná, bezpečná a splňuje všechna potřebná ktiteria. Vitamin A, železo a jód se tak mohou stanovit v obohacených potravinách, jako je mouka, cukr, sůl, olej a sójová omáčka. Vitamin A lze touto metodou stanovit přímo v lidské krvi a mléce .

Autoři uvádějí, že metoda pro stanovení vitaminu A je v korelaci s metodou od autorů Futterman S., Swanson D. Kalina RE. A new rapid fluorometric determination of retinol in serum ( Invest Ophtalmol Vis Sci 1975, 14, 125 – 130).

Takové zjednodušené analytické stanovení znamená velký pokrok v obohacování potravin a také v identifikaci nedostatečnosti vitaminu A a je také příslibem ke zlepšení zdraví populace.

Podle:
Simone K Frey
Nutriview 2009 / 4, 2 – 3