Výživa obecně

Bezpečná výživa pro všechny

Na 19. Mezinárodním kongresu o výživě, který se konal v Bangkoku ve dnech 5. – 9. října 2009 a zúčastnilo se ho 4000 účastníků ze 170 zemí a též i princezna Maha Chakri Sirindhorn z Thajska, byla hlavním tématem podvýživa a nadváha. Tato témata jsou ve světě hrozbou pro zdraví člověka a ekonomický rozvoj.

Boj proti obezitě a s tím spojených chronických onemocnění byl předmětem 4 plenárních přednášek. Statistika WHO udává, že více než bilion dospělých má nadváhu a nejméně 300 milionů z nich jsou obézní. Obezita a nadváha zvyšují riziko podmínek pro propuknutí několika vážných onemocnění. Jsou to: cukrovka 2 typu, kardiovaskulární onemocnění, zvýšený tlak, mrtvice a určité formy karcinomu.

Tento problém stále roste a je alarmující jak v zemích vývojových, tak i v rozvinutých. Je proto třeba se věnovat intensivnímu výzkumu i výchově ke zlepšení stravy a životního stylu. Vztah mezi obezitou a chronickým onemocněním je dnes obecně znám a žije v podvědomí lidí na celém světě.

Podle:
A. Bowley
Nutriview 2009 / 4, 2.