Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 3/2004

OBSAH Petr, J.: Čirok zrnový pro bezlepkovou dietu Málková, I.: Kognitivně behaviorální přístup k terapii obezity aplikovaný v kurzech snižování nadváhy v České republice Pekárková, E.: Lilek vejcoplodý Zloch, Z.: Novější pojetí zdravotního významu vlákniny Pospíšil, Z.: Co nás zajímá o ptačí chřipce Prugar, J.: Vítané i nevítané substance v léčivých a kořeninových rostlinách Dostálová, J.: Mýtus …

Vybrané články

S jakými důsledky nesprávné výživy se setkává dětský lékař

2004/5 MUDr. Petr Tláskal, CSc. Pediatrická klinika FN Praha Motol Výživa člověka je jedním ze základních atributů života. Příjem potravy je závislý na životních podmínkách a na zvyklostech lidské společnosti či jí přijaté kultury. Příjem potravy úzce souvisí se somatickou (tělesnou) i psychickou kondicí a bývá často ovlivňován znalostmi člověka o kvalitativních a kvantitativních potřebách …

Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 2/2004

OBSAH Fiala, J.: Výživa a riziko rakoviny – část II: Aktuální výživová doporučení pro prevenci rakoviny Kožíšek, R: Zdravotní rizika perlivých vod Hrubý, S.: Mýty o některých českých specialitách Kopřiva, V: Nový veterinární zákon a související legislativa k zabezpečování zdravotní nezávadnosti potravin Pekárková, E.: Řepa salátová SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ Sedláčková, H.: Jídelní lístek a jeho historie …

Vybrané články

Jak je to se správnou hygienickou a výrobní praxí a kritickými body

2004/4 Dr. Ing. Miroslav Čeřovský VŠCHT Praha MVDr. Pavel Otoupal, CSc. SPV Praha Situace v plnění zákonem uložené povinnosti stanovení kritických boduje taková, že některé školní jídelny již mají systém zavedený, některé na plánu kritických bodů pracují, řada školních jídelen však dosud tápe. Na základě zpráv, které máme k dispozici a podnětů z letošní pardubické …

Vybrané články

Pitný režim školního dítěte

2004/3 MUDr. P. Tláskal, CSc., FN Praha-Motol Rozbory tělesného složení člověka ukazují, že 55 a více pro­cent těla tvoří voda. U novorozenců je to dokonce více než 70 %. U dětí školního věku kolem 60 %. Organismus vodu v procesu výměny látkové neustále ztrácí a musí ji zpětně do­plňovat. Uvedený cyklus regulace jev motivacích člověka …

Vybrané články

Východiska k tvorbě výživových doporučených dávek

2004/3 MUDr. Bohumil Turek, CSc., SZU Praha Nutriční požadavky ve vztahu k životním podmín­kám představují základní prvek ve výživové politice státu a v možnosti ovlivňování zdravotního stavu po­pulace výživou. Stanovení nutričních cílů a nutričních doporučení musí vycházet z odpovědně formulova­ných výživových doporučených dávek (VDD). K úpravám VDD dochází zpravidla v 10letých inter­valech a tedy po …

Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 1/2004

OBSAH Dostálová, J., Pokorný, J.: Problémy se zjišťováním obsahu živin v potravinách Šustová, K.: Méně známé sýry a jejich použití Novák, V, Buňka, R: Přednosti a nedostatky současného vojenského stravování Dostálová, J.: Kozí mléko Barkoci, Š.: Aj v tomto období čerstvá žerucha Prugar, J.: Současný stav produkce luskovin na zrno a jejich zpracování u nás …

Vybrané články

Vitaminizace potravin

2004/2 Ing. Jarmila Blattná CSc., Nadace NutriVIT K zajištění dostatečného přívodu všech potřebných nutrič­ních faktorů stačí v mnoha případech pestrá strava. U rafi­novaných potravin, tj. potravin technologicky upravených tak, aby se zvýšila jejich přitažlivost pro spotřebitele, může docházet k nutričnímu ochuzení potraviny o část biologicky aktivních látek, především vitaminů, minerálních látek, sto­pových prvků, vlákniny a …

Vybrané články

Jedlé květy pro zpestření jídelníčku

2004/2 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc., Lednice na Moravě Historie a současnost jedlých květů Nové potravinářské technologie s rychlou chladíren­skou distribucí případně šetrnou konzervací umožňují také návrat k choulostivým surovinovým zdrojům, ať už našim nebo orientálním. Jedním z nich jsou jedlé květy, od nepaměti součást lidské stravy a podrobně popisované v antické literatuře. Některé byly …

Vybrané články

Odpovědi na dotazy z konference o školním stravování – Pardubice 2003 (3. část)

2004/1 Ing. Ludmila Veříšová, CSc., Zita Dlouhá, Praha DOTAZ: Jak je to s přiznáváním a odebíráním osobních příplatků zaměstnanců školních jídelen? ODPOVĚĎ: Podle nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o pla­tových poměrech zaměstnanců v rozpočtových a dal­ších organizací v platném znění, a to §7 odst. l: zaměst­nanci, který dosahuje velmi dobrých pracovních vý­sledků nebo kvalitně plní …