Aktuality, Vybrané články

Živiny potenciálně nedostatkové v rostlinné stravě a jejich možné rostlinné zdroje

2022/2 MUDr. Eva Kudlová, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Abstrakt Způsob stravování na základě potravin rostlinného původu má potenciální nedostatek těch živin, jejichž zdrojem jsou převážně živočišné potraviny. Specifickým výběrem rostlinných potravin, jejich vhodnou úpravou a používáním doplňků stravy je možné sestavit veganskou stravu, při které nedochází k nedostatku …

Vybrané články

Balení ovoce a zeleniny

2022/1 Ing. Michal Mrlík, doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Ústav konzervace potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Abstrakt Potraviny jsou baleny z několika důvodů: kvůli ochraně před znehodnocením, snazší manipulaci a předání informací o produktu zákazníkovi. To platí i pro ovoce a zeleninu, které ovšem mají některé vlastnosti, jimiž se odlišují …

Vybrané články

Vliv antioxidantů a jiných složek výživy na věkem podmíněnou makulární degeneraci

2021/6 Mgr. Jana Kráľová, Ústav veřejného zdraví, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Abstrakt Cílem článku je shrnout současné poznatky o faktorech ovlivňujících vznik a progresi věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Zdá se, že v patogenezi tohoto závažného onemocnění oční sítnice hraje nejvýznamnější roli oxidační stres. Dostatečný příjem antioxidantů a dalších živin důležitých pro zdraví očí …

Vybrané články

Analýza výživových norem v předškolním stravování

2021/5 Ing. Eva Paulíčková, Ing. Martina Polochová, DiS., MBA, LL.M., Mgr. Martina Kovalová, Ph.D., Mgr. Karin Petřeková, Ph.D., Ústav fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta Ostravské univerzity Celý článek (PDF)

Vybrané články

Nutri-score

2021/4 Bc. Jan Ceperko, Bc. Daniela Hrdá, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno Celý článek (PDF)

Vybrané články

Vegetariánství a zdraví

2021/5 MUDr. Kudlová Eva, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Abstrakt Obliba vegetariánství v jeho různých podobách v posledních letech narůstá, stejně jako jeho mnohdy nekritická propagace v médiích. Observační studie ukazují nižší rizikové faktory metabolických a kardiovaskulárních onemocnění, nižší riziko výskytu nádorových onemocnění a ischemické choroby srdeční a úmrtí na …

Vybrané články

Využití ovsa, jak ho neznáme

2021/3 Mgr. Karin Petreková, Ph.D., Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ústav fyziologie a patofyziologie Abstrakt Obiloviny jsou nedílnou součástí výživy člověka pro své výhodné nutriční vlastnosti a snadnou kulinární úpravu. Potravinářský průmysl rozšiřuje nabídku produktu z obilovin jejich zpracováním moderními technologiemi. Oves má široké využití v řadě receptu. Obsahuje cenné nutriční látky, významnými složkami jsou β-glukany …