Aktuality, Vybrané články

Portfolio rostlinných olejů a tuků na českém trhu

2022/4 Ing. Gabriela Kuncová, doc. Ing. Jiří Brát, CSc., doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., Ústav konzervace potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav mléka, tuků a kosmetiky, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Abstrakt Rostlinné oleje a tuky zaujímají až 25-40 % z energetického příjmu průměrného dospělého člověka. Jsou tedy nedílnou součástí naší každodenní stravy. V …

Vybrané články

Může maso připravené z buněčných kultur nahradit tradičně produkované maso?

2022/3 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, Veterinární univerzita Brno Abstrakt Základními technologickými kroky přípravy masa z buněčných kultur jsou výběr linií kmenových buněk, příprava kultivačních médií, množení buněk v bioreaktorech a jejich následná diferenciace a zrání na tkáňových nosičích. Na přípravu 10-100 kg umělého masa je zapotřebí 1012-1013 buněk. K jejich množení je nutné …

Vybrané články

Živiny potenciálně nedostatkové v rostlinné stravě a jejich možné rostlinné zdroje

2022/2 MUDr. Eva Kudlová, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Abstrakt Způsob stravování na základě potravin rostlinného původu má potenciální nedostatek těch živin, jejichž zdrojem jsou převážně živočišné potraviny. Specifickým výběrem rostlinných potravin, jejich vhodnou úpravou a používáním doplňků stravy je možné sestavit veganskou stravu, při které nedochází k nedostatku …

Vybrané články

Balení ovoce a zeleniny

2022/1 Ing. Michal Mrlík, doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Ústav konzervace potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Abstrakt Potraviny jsou baleny z několika důvodů: kvůli ochraně před znehodnocením, snazší manipulaci a předání informací o produktu zákazníkovi. To platí i pro ovoce a zeleninu, které ovšem mají některé vlastnosti, jimiž se odlišují …

Vybrané články

Vliv antioxidantů a jiných složek výživy na věkem podmíněnou makulární degeneraci

2021/6 Mgr. Jana Kráľová, Ústav veřejného zdraví, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Abstrakt Cílem článku je shrnout současné poznatky o faktorech ovlivňujících vznik a progresi věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Zdá se, že v patogenezi tohoto závažného onemocnění oční sítnice hraje nejvýznamnější roli oxidační stres. Dostatečný příjem antioxidantů a dalších živin důležitých pro zdraví očí …