Aktuality, Vybrané články

Co se skrývá za vývojem cen potravin v ČR

2024/2 doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., Ing. Ilona Mrhálková, Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Abstrakt Vývoj cen potravin v ČR je hodnocen v širších souvislostech v jeho vztahu ke světovému a evropskému trhu, vyrovnávání cen mezi ČR a okolními zeměmi a k transmisi cen v ČR ve vertikále od výrobců k obchodu a spotřebitelům. …

Vybrané články

Alkohol ve výživě kojících žen v České republice

2024/1 Ing. Jiřina Zelenková, Ing. Monika Sabolová, Ph.D., Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze Abstrakt Práce se zabývala problematikou konzumace alkoholu v období kojení. I když se názory a doporučení odborných institucí na toto téma liší, Světová zdravotnická organizace konzumaci alkoholu během období kojení nedoporučuje. …

Vybrané články

Vývoj spotřeby potravinářských výrobků v ČR v uplynulém desetiletí

2023/6 Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Ivana Dolanová, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha Abstrakt V článku je hodnocen vývoj celkové hmotné spotřeby jednotlivých potravin a stručně i nealkoholických nápojů za období let 2012-2021. Jsou zde rovněž zmapovány faktory, které spotřebu potravin nejvíce ovlivnily. Pozornost je věnována vývoji poptávky a spotřeby v letech 2020 a 2021, …

Vybrané články

Nutriční a senzorická hodnota alternativ masa

2023/4 Gregorová, E., Nakonechna, K., Ilko, V., Zlatohlávek, L., Doležal, M., III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha Abstrakt Alternativy výrobků živočišného původu hrají stále důležitější roli ve výživě nejen vegetariánů a veganů. Cílem předkládané práce …