Výživa obecně

Vysoká hladina homocysteinu zvyšuje riziko infarktu u žen

Muži s vysokou hladinou homocysteinu mají zvýšené riziko pro kardiovaskulární onemocnění. Platí to také u žen? Ano, podle nedávné studie Zylbersteina a sp.

Tito autoři sledovali hladiny homocysteinu v séru u 1368 zdravých žen středního věku, které se zúčastnily jiné studie zahájené v létech 1968/69 s incidencí akutního infarktu myokardu po následujících 24 let. V tomto období se objevilo 88 případů akutního infarktu myokardu a z toho bylo 42 fatálních. Po úpravě rizikových faktorů, kromě homocysteinu, bylo riziko akutního infarktu myokardu 2x vyšší u žen s nejvyššími hladinami homocysteinu (více než 14,2 ?mol/l) než u všech ostatních žen. Jejich riziko dostat fatální a tak bylo 5× vyšší.

Tento výsledek mohl mít přímý klinický důsledek, protože podávání vitaminu B6 a B12 a kyseliny listové není drahé a je bezpečné. Ukázala se tím možnost prevence kardiovaskulárních příhod.

Podle:
Zylberstein D.E, Bengtsson C.,Bjórkelund C. a sp.
Circulation 109, 601 – 606, 2004