Výživa dospělých

Důležitost včasné identifikace rizika lámavosti kostí

Po menopause minimálně každá třetí žena je ohrožena osteoporózou.

Osteoporotické kostní zlomeniny jsou tak vážným zdravotním problémem u euroamerické populace. Proto je vhodná včasná identifikace rizika osteoporotických zlomenin, čehož lze dosáhnout sledováním kostní hustoty. Ztráty kostní hmoty lze zpomalit dosažením požadovaného stavu zásobení vápníkem a vitaminem D. Pro mnoho osob do vyžaduje pravidelný příjem doplňků stravy. Doporučuje se i fyzická aktivita pro zlepšení svalové síly a koordinace a omezení rizika pádů. Hormonální léčba se obvykle považuje za jeden z nejefektivnějších způsobů prevence postmenopausální osteoporózy. Medikamentózní zásahy s použitím léků na bázi lidského parathyroidního hormonu snižují kostní ztráty, ale mohou způsobit jiná rizika.

Podle:
Early identification of bone fracture risk important.
PRISM, 2005, č. 2, s. 3
In: Kaplan, B., Hirch, M.:
Current approach to fracture prevention in postmenopausal osteoporosis.
Clin. Exp. Obstet. Gyn., 2004, č.4, s. 251 – 255