Výživa obecně

Kyselina askorbová nejúčinnější činitel pro absorpci železa

Kyselina askorbová je velmi široce studovaný činitel pro absorpci železa. Spoluúčinkuje při redukci iontu železitého na iont železnatý, který je rozpustnější.

Obě živiny musí být konzumovány ve stejnou dobu pro zvýšení výskytu. Kyselina askorbová je stabilní v suchém stavu, ale v roztoku se snadno oxiduje. Oxidace se může omezit tím, že se substance kyseliny askorbové opouzdří nebo že se uzavře do obalu s omezením přístupu kyslíku. Ztráty při skladování a při vaření mohou být značné.

Závěr: Kyselina askorbová je nejúčinnější činitel pro absorbci nehemového železa, pakliže je zajištěna její stabilita v potravinovém nosiči. Její účinek závisí na typu a množství užitého železa pro obohacování a na hladině inhibitorů absorpce železa a ostatních v pokrmu přítomných substancích, které mohou absorpci ovlivnit.

Podle:
Teucher B., Olivares M., Cori H.:
Int. J. Vitam. Nutr. Res. 74, 403 – 419 2004